Agenda

Eten en praten met …. over geloofsbeleving

Tijdens drie bijeenkomsten over geloofsbeleving staat onze eigen geloofsbeleving centraal. Na een inleiding praten we daarover met elkaar in kleine groepjes. Tijdens de pauze is er een eenvoudige maaltijd. De bijeenkomsten worden geleid door ds Kirsten Slettenaar en Iris Kraak. Rituelen Er wordt ingegaan op de vraag wat een ritueel inhoudt en waarom rituelen van belang.. Lees verder

Cursus ‘Vrij Bijbellezen’

De Bijbel bestaat uit een verzameling boeken die zijn ontstaan in heel andere culturele en maatschappelijke omstandigheden dan waarin we nu leven. Sommige teksten hebben een lange geschiedenis van veranderingen doorgemaakt en soms leveren ze commentaar op elkaar. Het resultaat van dit alles is een meerstemmig boek dat niet uit is op eenduidigheid en niet.. Lees verder

Het Filosofisch Café Haarlem biedt gelegenheid je te bezinnen op actuele onderwerpen in de samenleving. Uitgangspunt is wijsbegeerte als wetenschap van de rede die steeds verbonden is met het streven naar kennis die kritisch gegrond is en berust op onderzoek… Lees verder

Preek van de Leek 

Op 3 maart wordt een preek van de leek gehouden door oud-politicus Dries van Agt over “vrede”. Ds. Sigrid Coenradie gaat voor en de dienst begint om 11.00 uur in de Remonstrantse Kerk aan de Dommelhoefstraat 1a in Eindhoven.     .. Lees verder

Viering 400 jaar Remonstranten

In 2019 is het vierhonderd jaar geleden dat de Remonstrantse Broederschap is opgericht. Die oprichting was een gevolg van het feit dat de ‘rekkelijke’ geloofsopvattingen van de remonstranten door de Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) werden veroordeeld. De remonstrantse predikanten werden vervolgens verbannen uit de Republiek. Een aantal van hen kwam samen in de stad.. Lees verder

Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’

Op 6 maart om 19.30 uur speelt Marijke Broekhuijsen haar vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in? Rekkelijk en precies, toen en straks’ in onze kerk. Reserveer vast de datum want deze jubileumvoorstelling mag je niet missen. De voorstelling, die in twintig remonstrantse gemeenten wordt gespeeld, is onderdeel van het jubileumprogramma vierhonderd jaar remonstranten in 2019… Lees verder