Themadag over Ballingschap

Bernd Marczak from Berlin Themadag over Ballingschap
Datum 2 november 2019
Tijd 11:00 - 16:30 uur
Locatie Apeldoorn
Entree
3 / 5 / 8 euro

Themadag Ballingschap m.m.v. ds. Ries Kassens en Anjette van de Ven

Door de eeuwen heen hebben kunstenaars in gedwongen of zelfgekozen ballingschap geleefd. Wat betekent het leven in den vreemde voor hun kunst? Hoe vertaal je in schilderijen, ruimtelijk werk of nieuwe media complexe gevoelens zoals heimwee, anders zijn en ontworteling?

Migratie is van alle tijden

Het thema over ballingschap begint al met het eerste mensenpaar dat uit het Paradijs wordt verdreven. De Westerse kunstgeschiedenis is verrijkt met bijzondere werken van kunstenaars die vanwege oorlogen gevlucht zijn zoals Francesco Goya, Constant Permeke en Max Beckmann. We leven in een maatschappij die zich in toenemende mate kenmerkt door globalisering en migratie. Migratie is een actueel thema onder hedendaagse kunstenaars. Het is een onderwerp dat de samenleving lijkt te verdelen maar dat ook bijdraagt aan verrijking van de kunst. Juist het onbekende land of continent zorgt vaak voor meer openheid en creativiteit en voor vernieuwing in techniek. Er zijn bijvoorbeeld opvallend veel kunstenaressen die, naar Europa gevlucht, vanuit hun nieuwe positie de onderdrukking en rol van de vrouw in hun thuisland ter discussie stellen. Een leven in ballingschap, ver weg van haar geboorteland Libanon, heeft Mona Hatoum gevoelig gemaakt
voor machtsrelaties en vragen over identiteit. De schilder Mu Xin put uit zowel Chinese als westerse tradities. Hij wordt gevangen gezet tijdens de Culturele Revolutie, maar later vrijgesproken en verwerkt in New York zijn ervaringen in eigenzinnige landschappen.

In deze lezing laat kunsthistoricus Anjette van de Ven aan de hand van meesterwerken uit de westerse canon maar vooral uit de eigentijdse kunst zien hoe kunstenaars in ballingschap hun vragen over identiteit een boeiende artistieke vorm hebben gegeven.

Ochtend

Wat zijn onze eigen persoonlijke ervaringen met ‘ballingschap’ en waar komen verhalen van ballingschap in de bijbel voor. Hebben we wat aan ons geloof in tijden van ballingschap? Hierover kunnen we met elkaar van gedachten wisselen in het ochtendgesprek onder leiding van ds Ries Kassens.
Tijd: 11.00 uur ontvangst met koffie. Vanaf 11.30 thema-introductie en gespreksgroep met aansluitend een lunch. Tijd voor een wandelingetje.

Middag

Tussen verlies en hoop: ballingschap in de beeldende kunst. Een kunst- historische presentatie met beelden door Anjette van de Ven (bureau Kunstvenster Deventer).
Tijd: Start presentatie om 14.30 uur. Einde presentatie 16.00 uur. Tussendoor pauze en na afloop een nagesprek met drankje.

Interesse?

  • Datum en tijd: Zaterdag 2 november 2019 van 11.00 uur tot 16.30 uur
  • Plaats: Regentessekerk
  • Kosten: ochtend 3 euro, middag 5 euro (contant betalen)
  • Informatie: Trude Berkhoff, (055) 355 52 36, trudeberkhoff@gmail.com

Agenda