Zomercursus ‘Het paradijs, de dood en het kind: het leven in teksten’

Idearriba Zomercursus ‘Het paradijs, de dood en het kind: het leven in teksten’
Datum
27 juli
Tijd
14:00 - 16:00 uur
Locatie
Entree
vrijwillige bijdrage

De waarde van woorden is in onze tijd om allerlei redenen en door allerlei oorzaken in het geding. Ze moeten steeds vaker plaats maken voor beelden, klanken en gebaren. Dat blijkt in het bijzonder bij elementaire levensfeiten, zoals die van geboren worden, sterven, hoop en liefde. Profeten en dichters hebben gemeenschappelijk dat ze de waarde van woorden hoog houden. Ze houden ervan om onbekend terrein te betreden en naar nieuwe woorden op zoek te gaan. Geen wonder dat de bijbel zoveel dichterlijke taal bevat en dat dichters vaak van religieuze taal gebruik maken.

In vier bijeenkomsten onder leiding van Johan Goud lezen en bespreken de deelnemers een reeks gedichten over uiteenlopende thema’s – die gemeenschappelijk hebben dat ze zo subtiel zijn dat onze gewone taal er vaak aan voorbijgaat. Dichters weten er dichterbij te komen.  Op de eerste bijeenkomst gaat het over het thema van het paradijs en van de tuin; op de tweede bijeenkomst over de dood: soms een vriend, soms een vijand; op de derde bijeenkomst over het kind, dat kwetsbaar is en de toekomst bij ons brengt.  Met aandacht voor het werk van vele dichters: Van Deel, Kopland, Otten, Vasalis, Marjoleine de Vos, en anderen. En daarnaast komen onvermijdelijk ook de profeten en de filosofen aan het woord.

Er zijn fotokopieën van de teksten beschikbaar.  Iedereen is hartelijk welkom!

Interesse?

  • Data en tijd: 25, 27 juli, 30 juli en 1 augustus, telkens van 14 tot 16 uur
  • Kosten: een vrijwillige bijdrage (suggestie: € 5,– per keer)
  • Opgave: bij het bureau van de Remonstrantse kerk – tel. 070 3250779 / remondenhaag@hetnet.nl – of bij Johan Goud jgoud01@kpnmail.nl
    Laan van Meerdervoort 955, Den Haag

Agenda