De genadeloze zusters van Amsterdam

De genadeloze zusters van Amsterdam

Foto: Antonella Beccaria
13 augustus 2018
Geschreven door Jan Berkvens

Soms denk ik: er valt toch ook niet tegenop te kerken, het negatieve beeld van de christelijke kerk door een plukje vrijzinnig protestantse remonstranten. Daar waar zelfs in reformatorische hoek kleine openingen ontstaan voor het omgaan met pluriformiteit, doen onze katholieke vrienden er werkelijk alles aan om de boodschap van geloof, hoop en liefde voornamelijk in de hoek van de liefde te beschadigen. Je protestantse partner meenemen ter communie, u weet wel, de katholieke vorm van het avondmaal waarin het verbond met christus wordt gevierd: ben je besodemieterd, dat gaan we niet meer toestaan! En nu de zuster van liefdadigheid in Amsterdam, the Sisters of Charity of our Lady Mother of Mercy, die enkele dagen geleden een Oegandese vluchtelinge hun opvang uitgooiden omdat ze lesbiënne bleek te zijn en op de GroenLinks – boot tijdens de Pride meevoer. De dames in het klooster noemen zichzelf volgers van de Moeder van Genade. De Genadeloze Zusters van de Moeder van Genade kan wellicht beter op de deur.

Niet discrimineren

Je kunt natuurlijk zeggen: het is volledig aan de katholieke kerk om te doen wat ze goeddunkt, waar bemoei je je mee. Maar zo simpel is dat niet. Wat wel heel simpel is, is dat je niet mag discrimineren in dit land, dus ook niet in de kerk. De scheiding tussen kerk en staat gaat niet hierover, al lijken kerken dat vaak wel te willen. Wat ook heel simpel is, is dat dit soort acties van de ene kerk direct gevolgen heeft voor het imago van alle kerken: we liggen met z’n christelijke allen onder één en hetzelfde vergrootglas van de maatschappij. En die maatschappij is nou niet bepaald ontvankelijk voor nuances binnen het kerkelijk oordeel.

Dus de zusters in Amsterdam dragen met zo’n actie direct bij aan het archaïsch beeld van ‘de kerk’ en bevestigen haar overbodig zijn in deze postmoderne tijd. Maar het allerbelangrijkste is het leed dat dit soort kerkelijke besluiten veroorzaakt. De pijn die mensen voelen door het niet geaccepteerd worden. Niet met je partner ter communie mogen en het lichaam van christus mogen ontvangen –  wat dat voor het individu ook moge betekenen – , en letterlijk en figuurlijk het bed ontzegd worden vanwege je geaardheid raakt niet alleen gemengde stellen en Oegandese homoseksuele vluchtelingen. Alle mensen binnen de kerk met een gemengd huwelijk of mensen met een andere dan de heteroseksuele geaardheid raakt het ook.

Eerst de liefde

Met elk van deze acties diskwalificeert de katholieke kerk zich keer op keer als drager van de christelijke boodschap die gaat over geloof, hoop en liefde. Dat is schadelijk voor haarzelf, voor ons, maar met name voor de mensen waar ze meent iets over te zeggen te hebben. Het wordt tijd om die zin van Paulus eens van rechts naar links te gaan lezen. Dan begint ze bij de Liefde. En dat is waar Jezus het over had.

Over Jan Berkvens

Jan Berkvens

Jan Berkvens is remonstrants predikant in Oude Wetering en Hoorn en als projectleider innovatie in dienst bij de landelijke organisatie van de Remonstranten.

Gerelateerd

15 februari 2024

Volhouden #40dagen

De veertigdagentijd, ofwel de lijdensweken. Voor zover ik mij herinner, had die periode nauwelijks een bijzondere beteke
13 februari 2024

De veertigdagentijd als periode van omvorming

Peter Korver beleeft de veertigdagentijd heel bewust als periode van omvorming. Hij geeft suggesties hoe wij dat ook kun
10 januari 2024

Een kaars in Gaza

Het nieuws van de afgelopen maanden kan ons overspoelen. De beelden uit Gaza grijpen je naar de keel. Het verlies aan le