Moslims met joden vergelijken, waar ligt de grens @AJKruyt?

Moslims met joden vergelijken, waar ligt de grens @AJKruyt?

1 juni 2015
Geschreven door Jaap Marinus

“De sfeer in aanloop naar de vernietiging van zoveel joden, ik vraag me weleens af, hoeveel lijkt die op sfeer rondom moslims nu…”, schreef ex-GroenLinks-kamerlid Tofik Dibi op 3 mei op Twitter. In hoeverre ziet u overeenkomsten in deze vergelijking en waar gaat deze mank?

Historische vergelijkingen zijn altijd gevaarlijk omdat niemand kan voorzien wat er in de toekomst gebeuren zal. Ik begrijp heel goed dat moslims zich in Nederland ondergewaardeerd en vaak gediscrimineerd voelen. Voor dat gevoel zijn goede redenen. Dat wil niet zeggen dat er over een paar jaar een genocide op moslims zal plaats vinden.

“De Holocaust is een leugen.. #HetVrijeWoord”, Tweette rapper Appa diezelfde dag. Waar ligt volgens u de grens van vrijheid van meningsuiting?

Het ontkennen van de Holocaust in een ontkenning van een historische werkelijkheid en die ontkenning is heel kwetsend voor de joodse overlevenden en hun nazaten. Het recht op vrije meningsuiting is noch in Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, noch in de Grondwet, noch in het Wetbek van Strafrecht onbegrensd. De wetgever mag grenzen stellen. In Nederland mag er niet worden aangezet tot rassenhaat en er mag niet beledigd worden op grond van ras, godsdienst etc. In de praktijk zijn de Officieren van Justitie terughoudend met het instellen van strafvervolging. Geheel los van het juridisch kader acht ik het verstandig om bij het gebruik van het recht op meningsuiting na te denken over de gevolgen die dat voor anderen kan hebben. Niet alles wat iemand denkt hoeft gezegd te worden. Appa maakt een kwetsend spelletje van het vrije woord. Daar heeft niemand baat bij.

Wanneer is een ritueel dat bij een religie past onaanvaardbaar?

Het recht op de vrijheid van godsdienst is ook niet onbegrensd. De wetgever mag grenzen stellen, maar is daar terughoudend in. Rituelen horen bij religie en daar moet de wetgever niets van vinden. De laatste jaren is het ritueel slachten – in de praktijk onverdoofd slachten -dat door joden en moslims gezien wordt als een essentieel onderdeel van hun religie geproblematiseerd door mensen die het dierenwelzijn belangrijk vinden. Er is echter ook een groep vleeseters, die het ritueel slachten gebruikt om joden of moslims in een kwaad daglicht te stellen. De Europese geschiedenis heeft uitgewezen dat een optimale vrijheid van godsdienst uiteindelijk veel beter is voor een samenleving als geheel dan het verbieden of belemmeren van religies.

Arriën Kruyt is voorzitter van Geloof en Samenleving bij de Remonstranten. Hij was van 1995 tot 2007 plaatsvervangend lid van de Commissie Gelijke Behandeling.

 

Gerelateerd

15 februari 2024

Volhouden #40dagen

De veertigdagentijd, ofwel de lijdensweken. Voor zover ik mij herinner, had die periode nauwelijks een bijzondere beteke
13 februari 2024

De veertigdagentijd als periode van omvorming

Peter Korver beleeft de veertigdagentijd heel bewust als periode van omvorming. Hij geeft suggesties hoe wij dat ook kun
10 januari 2024

Een kaars in Gaza

Het nieuws van de afgelopen maanden kan ons overspoelen. De beelden uit Gaza grijpen je naar de keel. Het verlies aan le