Prachtige reclame voor de Remonstranten. Dank u wel, heren!

Prachtige reclame voor de Remonstranten. Dank u wel, heren!

Foto: Aafje Kok
29 september 2016
Geschreven door Tjaard Barnard

Binnen de Evangelische Omroep is de pleuris uitgebroken. Ze hebben een praktiserende homo en pseudo-godloochenaar binnengehaald als programmamaker, Tom Mikkers! De afkeurende ingezonden brieven komen met bosjes binnen. Er is al een kritische Facebookpagina geopend. Uitgebreid wordt er geklaagd over deze heer Mikkers (twee keer drs. één keer ds, heren!). In kritische kringen noemt niemand hem ds. of maakt melding van een academische titel, terwijl ze zelf alles met uitgebreide titels ondertekenen! Zijn benoeming was logisch, als je bedenkt dat de EO de IKON heeft overgenomen. Daarnaast is de EO in ontwikkeling: er worden nu allerlei programma’s gemaakt die vroeger niet mogelijk waren. Twijfelen begint te mogen. Er is ook nog een wereld buiten de Bible Belt en het evangelicale ‘Halleluja’ roepen. Er klinkt zelfs, tot ergernis van enige oudere heren, muziek die lijkt op de moderne muziek van deze wereld.

De geschiedenis van het Nederlandse protestantisme van de twintigste eeuw leert dat er allerlei ontwikkelingen zijn die je amper tegenhoudt, hoe orthodox je ook bent. Waar vastheid in de leer tot een schier oneindig aantal kerkscheuringen heeft geleid, zie je nu dat allerlei zekerheden vervallen. Het is niet alleen Datheen wat er klinkt, er komen modernere liederen binnen. Ware orthodoxie loopt vaak gewoon één of twee bundels achter. Meer is het niet en zelfs de orthodoxie wordt door de Geest in beweging gezet. Of je het nu leuk vindt of niet. Bij die ontwikkeling hoort ook dat een groep murmurerende mensen, meestal mannen, gaat roepen dat men de oude wortels aan het verlaten is. En natuurlijk is dat ook gewoon zo. Gelukkig maar. Iedereen gaat met de tijd mee, of je nu wilt of niet.

Telkens weer een stapje achteruit

De benoeming van Tom Mikkers heeft tot eenzelfde standaardreactie geleid: schande, dit kan toch niet! Geroepen door een groep theologen, door de Gereformeerde Bond en door Baptistenpredikanten. En ze hebben nog gelijk ook. Tom verkondigt het Evangelie natuurlijk anders dan zij het doen. Hij leeft ook nog eens anders. (Met een man, bah…). De reactie van de EO is ook standaard. Het valt allemaal wel mee. We moeten het nog wat beter uitleggen. We zullen een logootje meer of minder plaatsen bij de programma’s. Tegelijkertijd rijdt de trein gewoon verder. Het is net als met de Echternacher processie. Telkens weer een stapje achteruit, maar de beweging is uiteindelijk toch vooruit. Of je wilt of niet.

Intussen laten de heren zien dat er voor een wat vrijer, remonstrants geluid, nog zeker ruimte is. Remonstranten vechten niet tegen windmolens als ze veronderstellen dat ze bestaansrecht hebben naast kerken en groeperingen die het allemaal zo precies weten. Ruimte moet nog steeds bevochten worden voor een eigen geloof, waarin je alleen aan God en jezelf verantwoording verschuldigd bent. Altijd blijven er mensen die God in hun broekzak lijken te hebben. Zo zeker weten ze alles van Hem.

Kortom, heren, grote dank voor jullie reclame voor ons. Ga zo verder! We zijn jullie dankbaar!

Gerelateerd

2 mei 2024

Als vrijheid niet vanzelfsprekend is

Op 5 mei vieren we onze vrijheid. Hoe beleven mensen die onvrijheid hebben meegemaakt de vrijheid die wij in ons land ke
15 februari 2024

Volhouden #40dagen

De veertigdagentijd, ofwel de lijdensweken. Voor zover ik mij herinner, had die periode nauwelijks een bijzondere beteke
13 februari 2024

De veertigdagentijd als periode van omvorming

Peter Korver beleeft de veertigdagentijd heel bewust als periode van omvorming. Hij geeft suggesties hoe wij dat ook kun