Wij zijn solidair met jou! #Nashvilleverklaring

Wij zijn solidair met jou! #Nashvilleverklaring

Foto: VillageHero
7 januari 2019
Geschreven door Jan Berkvens

Deze week verscheen de Nederlandse vertaling van de zogeheten Nashvilleverklaring. Deze verklaring, opgesteld in het Amerikaanse Nashville door streng gelovigen, komt voort uit de grote moeite die zij hebben met homoseksualiteit, de openstelling van het huwelijk en transgenderrealiteit.

Hoewel iedereen mag opstellen wat hij of zij wil, zie ik de schade die een dergelijke verklaring teweegbrengt. Niet alleen bij mensen tegen wie de verklaring is opgesteld, maar ook bij mensen die moeite hebben met het standpunt van de kerk. Ook bij mensen die tot die strengere kerken behoren. De Remonstranten hebben zich al lang geleden solidair verklaard met de LHBTQ-gemeenschap en blijft solidair met eenieder die veelzijdigheid belangrijker vindt dan een weg die anderen uitsluit. De verklaring van de Remonstranten verandert dus niet: wij zijn solidair met jou!

Ik weet het niet

Zeker eens per week krijg ik iemand aan de lijn die in gewetensnood zit. Meestal als gevolg van een preek van een collega die ik doorgaans niet eens ken. Gewetensnood omdat de lieve kindertjes er toch een stuk minder zondig uitzien dan in de kerk werd beweerd. Gewetensnood omdat de seksuele gevoelens zich nu eenmaal toch anders gedragen dan de collega heeft opgedragen. En alles wat daar tussenin zit. ‘Dominee, hoe zit het nou?’ of iets in die geest, is doorgaans de vraag.

De dominee weet het niet. Nadat ik heb uitgelegd dat ik nog in opleiding ben en het verhaal van de persoon aan de andere kant van de lijn heb gehoord, herhaal ik: ik weet het niet. En dat is maar goed ook. Want hoe zou ik het moeten weten? Op grond van wat er in de bijbel staat? De bijbel is aan interpretatie onderhevig en niet zo eenduidig als we soms zouden willen. Op grond van de traditie? Die verschilt van kerk tot kerk. Op grond van wat God vindt? Wie zegt dát te weten gedraagt zich als Jezus.

Dáárom weet de dominee het niet. En dan zeg ik dat als er al een bedoeling is, het voor de hand liggender is dat we al die tegenstrijdigheid in de bronnen, in de traditie en in onszelf, gebruiken om goed doordacht onze eigen weg te kiezen. Door het leven, en als het geloof belangrijk voor je is, door het geloof.

Liefde verloren

Ik denk niet dat een Nashville – verklaring ook maar iets ten goede verandert. De mensen die de verklaring hebben opgesteld, hebben zich alleen maar verhard in het eigen gelijk en overtuiging. De mensen waar de verklaring tegen opgesteld is, voelen zich alleen maar meer buitengesloten, ontkend en beschadigd. Was dat nou echt nodig? Zou je er echt door in de hemel komen, als je daarin gelooft? Door het opstellen van zo’n tekst, of door het proberen te volgen daarvan?

Een boeiende vraag waarop ik het antwoord natuurlijk niet weet. Wat ik wél heel zeker weet, is dat de liefde verloren heeft in die beruchte verklaring. De liefde om barmhartig en met aandacht je arm om de ander heen te slaan. De liefde om de ander en jezelf aan te nemen als volwaardig, al is hij of zij nog zo anders als jij. De liefde van de onvoorwaardelijkheid van ‘ik ben er voor je’.

Wat God zou vinden

‘Dominee, waarom weet u dan niet hoe het zit?’, werd er vorige week gevraagd. Omdat ik het niet kán weten. Het zou aanmatigend van mij zijn om je zekerheden te geven die er niet zijn. De vraag is: waar vind jíj zekerheid, waar vind jij in jezelf de onvoorwaardelijke liefde voor jouzelf en de ander, waar vind jij ruimte om barmhartig te zijn? Dáár kan ik je wel bij helpen, om met jou te zoeken naar waar jij wilt gaan, hoe jij in het leven wilt staan en hoe jouw geloof je daarbij kan helpen.

Als ik al iets denk over wat God zou vinden, dan is het dat het om die zoektocht gaat, naar wie jij wilt zijn, hoe jij in het leven wilt staan en hoe je anderen en jezelf omarmt. Ik weet zeker dat al mijn remonstrantse collega’s net zo graag het gesprek met jou aangaan, als dat ik dat doe. Laat je niet uit het veld slaan door welke verklaring dan ook.

Wij zijn er voor je.

Over Jan Berkvens

Jan Berkvens

Jan Berkvens is remonstrants predikant in Oude Wetering en Hoorn en als projectleider innovatie in dienst bij de landelijke organisatie van de Remonstranten.

Gerelateerd

15 februari 2024

Volhouden #40dagen

De veertigdagentijd, ofwel de lijdensweken. Voor zover ik mij herinner, had die periode nauwelijks een bijzondere beteke
13 februari 2024

De veertigdagentijd als periode van omvorming

Peter Korver beleeft de veertigdagentijd heel bewust als periode van omvorming. Hij geeft suggesties hoe wij dat ook kun
10 januari 2024

Een kaars in Gaza

Het nieuws van de afgelopen maanden kan ons overspoelen. De beelden uit Gaza grijpen je naar de keel. Het verlies aan le