23 december 2021

Geloven wij de boodschap van de engelen? #advent

Geschreven door Sandra van Zeeland - van Cassel
Foto: Kevin Dooley via Flickr Geloven wij de boodschap van de engelen? #advent

Zacharias is aan het werk als er een engel aan hem verschijnt (Lucas 1).  Zacharias schrikt hevig en wordt door angst overvallen. ‘Wees niet bang’, zegt de engel. ‘Je gebed is verhoord: je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren, en je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen, en velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Want Johannes de Doper zal geboren worden om als profeet van Jezus op weg te gaan.’

Zacharias hoort het aan en vraagt dan aan de engel: ‘Hoe kan ik weten of dat waar is? Ik ben immers een oude man en ook mijn vrouw is al op leeftijd.’
Deze vraag wordt niet op waarde geschat door de engel. Zacharias zal niet meer kunnen spreken tot de dag waarop hetgeen de engel voorzegt heeft gaat gebeuren. Zacharias zal zijn niet kunnen spreken dus moeten uithouden, volhouden. Ook, of juist, omdat hij het zijne van de situatie denkt.

Nogmaals een engel

Niet veel later daalt er nogmaals een boodschapper van God naar de mensen af. Wederom voor een geboorteaankondiging, ditmaal aan Maria. Maria schrikt hevig. Maar ook nu stelt de engel zijn gesprekspartner gerust en vertelt haar dat ze zwanger zal worden en een zoon gaat baren en dat ze die zoon Jezus moet noemen.
Maria luistert en vraagt zich hardop af hoe dit dan zal gebeuren? Ze heeft immers nog nooit met een man gevreeën.

De boodschapper antwoord: ‘De heilige Geest zal over je komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw overdekken. Daarom zal het kind dat geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God.’  Een antwoord dat mij onaangename rillingen bezorgt, maar het evangelie wil dat dit bij Maria niet het geval is. Integendeel, zij prijst en looft God in een lied.

Hemels leger

Ten derde male verschijnt er een engel aan de mensen. Ditmaal aan herders die de nacht doorbrengen in het veld. Ook de herders schrikken en ook nu laat Gods boodschapper weten dat men niet bang hoeft te zijn. De herders krijgen te horen dat in de stad van David de zoon van God is geboren. En dat ze het pasgeboren kind zullen vinden in een voederbak; Jezus in doeken gewikkeld. Om dit alles kracht bij te zetten verschijnt er een hemels leger aan engelen en met zijn allen heffen zij een loflied aan.

Als de herders uitgeluisterd zijn, twijfelen zij geen moment, stellen zij geen vragen, en gaan meteen op weg naar de stad van David.

En wij?

En wij? Wij gaan ook op weg naar kerst. Op weg met een boodschap (‘een redder is geboren’) waar we niet bang voor hoeven te zijn. Waar we vragen bij stellen. Maar waar we bovenal in vertrouwen naar toe mogen leven. Ook al is nu nog niet duidelijk hoe kerst dit jaar zal zijn.

Dat vreugde en licht je ten deel mogen vallen, ook als je dat nu niet kunt voorstellen.
Weet dat ook Zacharias zijn stem weer terug kreeg.

 

Over Sandra van Zeeland - van Cassel

Sandra van Zeeland - van Cassel

Sandra van Zeeland – van Cassel is remonstrants predikant in Boskoop.

Gerelateerd

9 augustus 2022

Bram

Tegelijk kwamen wij aan, even na twaalven, op het Domplein, voor de bronzen deuren. De moeder met haar drie jonge kinder
25 juli 2022

Oei, ik groei….

Toen ik kinderen kreeg was er een ‘opvoedboek’, getiteld: ‘Oei, ik groei….’. U kent het missch
20 juli 2022

Veranderend landschap

We liepen door het landschap van Noord Spanje. We liepen langs dorpen, langs de eindeloze zee, door geurige eucalyptusbo