Het leven komt weer terug, kijk maar, voel maar   #advent

Het leven komt weer terug, kijk maar, voel maar #advent

Foto: Clinton Steeds
27 november 2022
Geschreven door Fride Bonda

Op een zondagmorgen zoef ik over de snelweg. Ik luister naar een cantate van Bach, Aus der Tiefene, psalm 130.  Soms zing ik mee met de lange uithalen: Meine See-ee-le wartet auf den Herr, meine Seele, wa-a-a-a-rtet, wa-a-a-a-rtet …  ‘Mijn ziel wacht’. In het zingen proef ik de smart, het verdriet en een diep verlangen naar verbinding met een stroom van leven. Dat is het verlangen van advent, schiet er door mij heen. Verlangen, vanuit schraalheid en kou, naar licht en leven.

Soms kan het zo zijn in een mensenleven, dat het is alsof je op koude, barre grond bent. Alsof het leven zich afspeelt in een schraal landschap waar je de weg niet kent. Dat is eenzaam. Veel mensen kennen zo’n tijd van leven. Sommigen kijken er op terug: toen was het zo. Anderen zitten er midden in: barre grond, zonder te weten wanneer er weer iets kan groeien. Dat moet je maar zien te verdragen.

Verandering komt

In de tijd van advent is er een wachten, een verwachten dát er verandering komt. De tijd van het jaar is er symbool van: het licht trekt zich terug en het licht zal weer terugkomen, donker en licht, doodsheid en levensstroom, dag en nacht. Niet alleen de natuur, ook ervaringen van mensen laten bewegingen in leven zien; van eenzaamheid en verdriet naar verbinding en plezier in leven. Het zijn levensverhalen waaraan ieder mens zich kan optrekken. Ja, en soms duurt het wachten lang. Ook daarvan zingen de psalmen. ‘Hoe lang nog moeten we wachten op u, kom terug, sluit vrede met ons. Wees met uw mildheid om ons heen’.

Met de dichters en schrijvers van bijbelse woorden delen we de bewegingen van leven. Er is schraalheid, wachten en verlangen, er is levensstroom, licht en liefde. Wees met uw mildheid om ons heen… Deze woorden roepen zachtheid op, een kennen: dat je weet dat het er is, mildheid, dat er een toegang is naar deze mildheid en innerlijke vrede. Dat we die kunnen vinden, wanneer en hoe dan ook.

Dit artikel is eerder verschenen in de Wolwever, het kerkblad van gemeente Zwolle

Over Fride Bonda

Fride Bonda

Fride Bonda is sinds 2003 predikant in de remonstrantse gemeente Zwolle. Sinds 2018 werkt zij ook als predikant bij de doopsgezinden. Remonstranten en doopsgezinden werken samen in de Wolwevergemeente.

Gerelateerd

4 juli 2024

Actie en contemplatie

Kerkelijk activisme heeft actie en contemplatie nodig om het vol te houden, stelt Jorn den Hertog in zijn proponentsessa
4 juli 2024

Ruimte voor diversiteit

Een samenvatting van het proponentsessay van Aly Meijer, die op 14 juni haar examen deed aan het Seminarie... Lees verd
27 juni 2024

Is er een kans dat de Remonstranten het als kerk overleven ?

Een samenvatting van het essay van Silvio Roduner bij zijn proponentsexamen... Lees verder