8 april 2017

Palmpasen – Passieverhaal is geen ‘fake news’

Geschreven door Ytje Poppinga
Inspiratie Foto: kerktytsjerk.nl Palmpasen – Passieverhaal is geen ‘fake news’

Op een ezel rijdt hij binnen, de menigte aan weerszijden uitbundig en vol hoop dat dit de koning is die uitweg biedt. Een feestelijke intocht, Hosanna! Tegelijkertijd weten we hoe het af gaat lopen. Jezus is niet de koning die men verwachtte, hij is niet de sterke man waar men op hoopte. Hij was wel sterk, maar in een heel andere betekenis. Een mensenredder in zijn nederigheid en grootheid tegelijk…

Palmzondag wordt daarom ook Passiezondag genoemd. Met de intocht begint ook de uittocht, Jezus’ weg in lijden en sterven als opmaat voor de viering van het Paasfeest. Van daaruit kon in tweede instantie het totale verhaal van het openbare leven van Jezus verteld worden. Het brengt me in verwarring.

Sterke mannen

Mijn gedachten dwalen af naar Turkije, naar de Verenigde Staten. Ik zie mensen met vlaggen, met borden en t-shirts met de naam van hun held en leider. Ik zie verlangen op de gezichten, hoop en rotsvast vertrouwen. Hem gaan we steunen en volgen, hij zal ons redden en uitzicht geven op een beter leven.

Het is van alle tijden om je kaarten zetten op die ene persoon. Wat is dat, dat het heil steeds van iemand moet komen die sterk is of lijkt, die zegt alles omver te gaan werpen. Ja, deze tegenwoordige leiders gaan er zelfs prat op de wereld voor hun aanhangers te veranderen. Op zekere afstand kijken we toe hoe hun macht groter en groter wordt. Wie niet voor hen is, is tegen hen en als iemand de geschiedenis niet ‘correct’ optekent, krijgt dat nieuws het etiket ‘fake news’ opgeplakt.

De weg naar Pasen is vrij!

Zou hen ook een ander lot treffen als ze niet aan de wensen en eisen van het volk kunnen voldoen? Ik vrees van niet, hun macht is van een andere aard dan waar het bijbelverhaal over gaat. Niet voor niets zijn we bang voor de reactie van deze leiders als ze worden afgewezen of verworpen. Niet de leider wordt aangehouden en voor een volksgericht gebracht, maar andersom. Wie tegen hen is, is zijn of haar leven niet zeker…

Besef breekt door hoe precair onze vrijheid en levensruimte is, wat een wereld van verschil. Zolang het passieverhaal, ondanks de verschillende vertolkingen en hervertellingen, niet als fake-news of alternatieve feiten wordt afgedaan, kan en mag de hoop blijven leven en is de weg naar Pasen vrij!

Over Ytje Poppinga

Ytje Poppinga

Ytje Poppinga is remonstrants predikant. Zij woont op het moment in Frankrijk. Haar laatste remonstrantse gemeente was Alkmaar.

Gerelateerd