4 juni 2021

Regenmakers van de mensheid

Geschreven door Saskia Heikens
Foto: opvallendutrecht.nl Regenmakers van de mensheid

De laatste weken heb ik mij herhaaldelijk afgevraagd of het nog wel eens op zou houden met regenen. Soms trokken de wolken even weg en konden we heerlijk in de zon zitten, maar een paar uur laten gutste het weer over het balkon, alles meer dan grondig schoonspoelend. Als ik de stad in fietste werd ik kletsnat, gelukkig kon ik de dienst online volgen.

Zoals het toeval het wil volgde ik in deze periode een online lezing over regenmakers van de mensheid. Wat nieuw voor mij was is dat regen onlosmakelijk verbonden is met de vroegste religieuze gevoelens van mensen. Want niets is essentiëler voor het voortbestaan van mens, dier en natuur dan regen en daarmee staat regen voor de verbinding tussen het leven op aarde en de hemel, het ongrijpbare.

Regen afsmeken

Steeds was het vermogen om regen af te smeken een belangrijke taak van heilige mannen en vrouwen. Ook Daniël die in zijn eigen tijd als een wijs en machtig man werd beschouwd, werd dat vermogen toegedicht. In zijn laatste levensfase woonde hij onder het volk van Suza, dat ook nog na zijn dood zijn lichaam gebruikte om regen af te smeken. Andere heiligen volgden zowel in Joodse, christelijke als islamitische gemeenschappen. In Damascus werd “the spot of the blood” waar Kaan zijn broer zou hebben vermoord, een bedevaartsoord om te bidden voor regen. Het gewaad van Jezus zou deze kracht hebben gehad en hiervoor zijn gebruikt. De vroege Islam kende een speciaal regengebed de Salaat-al-Istiqa. Toen in 1037 n.C.  in Byzantium de hoofdstad van het christendom 6 maanden droogte heerste, organiseerde de Byzantijnse keizer een processie naar het graf buiten de stadsmuur van een machtige islamitische legeraanvoerder Ejüb (Jacob) om te bidden om regen.

De regen-magie oversteeg het verschil tussen de grote wereldgodsdiensten, alhoewel het soms als afgoderij gezien werd, verbond het de volkeren in een gezamenlijke gebed. Om jaloers van te worden, konden we dat nu nog maar, ons realiserend dat als het er echt om gaat we samen moeten optrekken en niet elkaar bestrijden. De wereld is van ons allemaal.

Klimaatverandering

Nu in de 21ste eeuw, waar zoveel mogelijk is, kunnen we als mens nog steeds geen regen maken. Het is groter gebleken dan we kunnen bevatten of beïnvloeden. Zover de mens het klimaat onbedoeld beïnvloedt is dat niet geruststellend en breken we ons het hoofd hoe we dat een halt kunnen toe roepen.

Voor nu zijn we dankbaar voor het overvloedige water dat de hemel ons schonk, het grondwaterpeil heeft zich hersteld, bomen, planten en bloemen lijken te groeien als nooit te voren. Nog nooit zag ik het groen in de stad Utrecht zo rijk bloeien. Ik geniet ervan met volle teugen en ben dankbaar voor wat ons ten deel valt nu de zomer een feit is geworden.

Over Saskia Heikens

Saskia Heikens

Ik ben Saskia Heikens in 1951 geboren en opgegroeid in een Remonstrantse familie. Veel gezien en meegemaakt vooral binnen andere culturen en religies. Als remonstrant was het openstaan voor mensen met een andere achtergrond niet moeilijk. Nu na mijn pensioen via de cantorij vriend geworden van de Geertekerk.

Gerelateerd

9 augustus 2022

Bram

Tegelijk kwamen wij aan, even na twaalven, op het Domplein, voor de bronzen deuren. De moeder met haar drie jonge kinder
25 juli 2022

Oei, ik groei….

Toen ik kinderen kreeg was er een ‘opvoedboek’, getiteld: ‘Oei, ik groei….’. U kent het missch
20 juli 2022

Veranderend landschap

We liepen door het landschap van Noord Spanje. We liepen langs dorpen, langs de eindeloze zee, door geurige eucalyptusbo