16 april 2021

Sommelsdijk bespreekt bezinningsbrief over polarisatie

Geschreven door Bram Schrier

De gemeente Sommelsdijk heeft onlangs het eerste deel van de bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen’ over polarisatie en het ‘vergeten wij’ besproken. Wij waren gewoon om bijeenkomsten ‘rond de tafel’ te organiseren in de weken dat er geen kerkdienst bij ons was. Die vielen in coronatijd weg. Het verlangen naar deze gesprekken werd echter zo groot dat we toch besloten deze via Zoom weer te organiseren. Nu voor de vierde keer. De groep telt intussen 12 personen.

Maatschappelijke tegenstellingen voorbij

Kernbegrippen uit de bezinningsbrief zijn: Ik laat je niet alleen. De kerk als maatschappelijk geweten. Hoe komen we maatschappelijke tegenstellingen voorbij? In ons gesprek wordt de groeiende polarisatie zeker herkend, ook het elkaar daardoor uitsluiten. Verdraagzaamheid is ver te zoeken. Onze eigen houding komt ter sprake en de invloed die dat kan hebben op de ander. Over meningsverschillen kun je praten als je elkaar respecteert. Als de ander je door zijn of haar gedrag pijn doet, kun je dat benoemen. Daardoor kan helder worden of dat de bedoeling is.

Ik merkte tijdens het gesprek en ook nu weer terwijl ik er over schrijf, geraakt te worden en op het thema te willen reflecteren. Mijn houding, concludeer ik, doet er toe. Respect, betrokkenheid, luisteren en aangeven wat het me doet kan tegenstellingen overbruggen.

Bijbel als spiegel

De ‘kerk’ verzamelt en bewaart een schat aan verhalen waarin duidelijk wordt hoe je zelf verantwoordelijk kunt zijn voor je houding en gedrag, hoe moeilijk dat kan zijn, hoe eenzaam dat kan voelen, hoe beperkt we zijn en tegelijkertijd hoe we er niet alleen in staan en samen sterk kunnen zijn.  Het onder ogen zien van je beperkingen kan helpen hier niet door gehinderd te worden.

Tegenwind

We kwamen in het gesprek bij de stelling; ”Zonder tegenwind gaat een vlieger niet op”. Op ongedachte wijze gaf dat ineens zicht op de waarde van tegenstellingen. Dat ze er zijn is niet het probleem. Hoe we er naar kijken bepaalt of we er gebruik van kunnen maken, mee verder komen of er in vast lopen.

De waarde van de tafelgesprekken werd voor mij vandaag weer duidelijk. Ook de waarde van de bezinningsbrief, het is boeiend daarover een goed gesprek met elkaar te voeren. Het is een uiting van de ervaring en wijsheid die in de kerk van alle tijden is  verzameld. We kunnen er dankbaar gebruik van maken.

Over Bram Schrier

Bram Schrier

Bram Schrier is voorzitter van de remonstrantse gemeente Sommelsdijk

Gerelateerd