1 oktober 2018

Spiritualiteit ligt op straat

Geschreven door Petra Galama
Inspiratie Foto: museumkijker.nl Spiritualiteit ligt op straat

Het is boeiend om te zien hoe eeuwenoude belevingen van spiritualiteit zich kunnen ontwikkelen in de tijd en als een onderstroom ook aanwezig zijn in hoe wij gebruik maken van de digitale technologie. Het BredaPhoto Festival draagt dit jaar het thema To Infinity and Beyond. De titel roept beelden op van het heelal en het sterrenstelsel, maar ook van het eeuwige en goddelijke. Zo is de koepelgevangenis omgevormd tot een koepelkerk door de multimediatentoonstelling Believers. Believers biedt een verrassende vergelijking tussen een eeuwenoude monotheïstisch-religieuze vormgeving en de huidige technologisch-fotografische vormgeving van de zoektocht naar het geheim van de mens en van de kosmos.

Op vele schermen worden vormen van gebedsleven bij verschillende godsdiensten in Israël getoond, naast beelden van het gebruik van digitale technologie. Beelden van Joodse mannen die opgerolde gebedsbriefjes aan de Klaagmuur toevertrouwen worden afgewisseld met selfies makende mensen bij diezelfde Klaagmuur. Aldus wordt de mens verbeeld die in woorden en beelden over het leven vertelt en de beleving van zichzelf wil delen met de a/Ander. Ten hemel opgeheven handen van biddende christenen en moslims worden afgewisseld met beelden van satellietschotels die hun antennes hebben afgestemd op het universum. Aldus wordt de mens verbeeld die contact wil leggen met het mysterie van het heelal, met wat ons overstijgt en fascineert, met de eeuwigheid die aan de tijd voorbij gaat.

Innerlijke reis

Believers maakt zichtbaar dat we doorheen de tijden op vele manieren op zoek zijn. Het maakt in wezen niet uit hoe die zoektocht zich voltrekt, via religieuze tradities, wetenschap of techniek, want de fascinatie ermee is onontkoombaar. Wie zijn wij eigenlijk in ons vergankelijke reizende bestaan? In een spirituele zoektocht, willen we niet alleen observeren en vastleggen, maar verlangen we ook naar verbondenheid met onszelf, met de A/ander en met de natuur.

De opgeheven handen naar het goddelijke willen uiting geven aan het levensverhaal van de mens die bidt, waardoor iemand zelfs in de diepste duisternis uit kan zien naar licht. Om te ontdekken wie en wat wij zijn, richten we ons tot het mysterie van het heelal, in een vermoeden dat dit mysterie ten diepste verweven is met de sterrenstof van ons lichaam. Zo is pelgrimeren het aangaan van je eigen innerlijk reis. Verstillen maakt het mogelijk om met vernieuwde inzichten het leven tegemoet te treden.

Als je een ‘spirituele selfie’ wil maken of je wil ‘afstemmen op het goddelijke’ door middel van stilte, meditatie, bezinning of pelgrimeren, kijk dan eens op www.remonstranten.nl/spiritualiteit-meditatie en www.remonstranten.nl/agenda. Daar vind je het bezinningsprogramma van de Remonstranten, eeuwenoude vormen van spiritualiteit vormgegeven op een eigentijdse manier.

Over Petra Galama

Petra Galama

Dr. Petra Galama is remonstrants, predikant, geestelijk verzorger, geestelijk begeleider en practicumdocent aan de opleiding Geestelijke Begeleiding (PThU). Zij is gespecialiseerd in het werken met mystieke bronnen. Via SpiritWijs geeft zij bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden aan innerlijke verstilling en aan het gesprek over de eigen beleving. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat. spiritwijs.eu

Gerelateerd