6 maart 2018

Beraadsdag 2018: kun je ook houvast vinden in de mystiek?

Geschreven door Petra Galama
Remonstranten Foto Yann Caradec Beraadsdag 2018: kun je ook houvast vinden in de mystiek?

Tijdens de Beraadsdag op 10 maart 2018 bent u uitgenodigd voor de workshop Houvast in de mystiek. De titel van de workshop is paradoxaal of we zouden er een vraagteken achter kunnen zetten. Mystiek geeft ruimte aan het mysterie en laat ons leven zonder houvast. Je zou ook kunnen zeggen: we gaan houvast vinden in het mysterie. Gelukkig houdt een mysticus van het spelen met paradoxen.

Woorden uit een mystieke tekst die mij met het mysterie laten leven, gaan over de wederkerigheid van zelfkennis en godskennis: Zo zag ik dat de godskennis vlotter en gemakkelijker in ons bereik ligt dan de kennis van onze eigen ziel. Op het eerste gezicht is dit een vreemde uitspraak. De mystici zeggen immers graag dat God onkenbaar is en díe waarheid kunnen we zeker niet loslaten. Kennis van God gaat ons te boven. En toch, zeggen deze woorden dat we gemakkelijker van God kunnen weten dan dat we onze eigen ziel kennen. Het is een paradoxale uitspraak, kenmerkend voor mystiek, waarin mijn denken geen houvast vindt en die mij daardoor laat luisteren naar mijn diepere intuïtie dat ik voor mezelf altijd een mysterie zal zijn.

God begrijpt mij wel

Als ik mijn eigen ziel wil leren kennen, dan ga ik dus een mysterie tegemoet. Wie ben ik ten diepste en wat is mijn bestemming? Dat maakt me nieuwsgierig. Zo mijmerend over de wederkerigheid van godskennis en zelfkennis begin ik me af te vragen of God de innerlijke richtinggever is in het leren kennen van mezelf omdat God mij beter kent dan ik mezelf ken? Dit is een prachtig besef: ik begrijp God niet, maar God begrijpt mij ten diepste wel.

Ben jij ook nieuwsgierig geworden? Kom dan tijdens de Beraadsdag naar de workshop Houvast in de mystiek. 

Over Petra Galama

Petra Galama

Dr. Petra Galama is remonstrants, predikant, geestelijk verzorger, geestelijk begeleider en practicumdocent aan de opleiding Geestelijke Begeleiding (PThU). Zij is gespecialiseerd in het werken met mystieke bronnen. Via SpiritWijs geeft zij bezinningsdagen en –avonden die ruimte bieden aan innerlijke verstilling en aan het gesprek over de eigen beleving. Zo brengt zij mensen in aanraking met hun bezieling en verlangen op de unieke weg die ieder gaat. spiritwijs.eu

Gerelateerd