Ds. Anneke van der Velde

Anneke van der Velde is predikant in Remonstrantse Gemeente Hoogeveen.

Contact
Anneke van der Velde
veld5834@planet.nl
06 52680894

1 Mijn naam is Anneke van der Velde. Ik heb Geschiedenis en Theologie gestudeerd in Groningen. Daarna een loopbaan van twintig jaar als manager van landelijke trainings- en adviesorganisaties. Toen terug naar mijn oude liefde: de theologie, met een master Geestelijke Verzorging in Groningen. Vervolgens werkzaam binnen de PKN (o.a. pionieren), als geestelijk verzorger en predikant. Ik ben werkzaam binnen de PKN, bij de Remonstranten en het revalidatiecentrum De Vogellanden in Zwolle.

2 De dimensie van geloof, spiritualiteit en levensbeschouwing zie ik als ‘heilzaam’ voor de mens. Bezig zijn met die kant van het bestaan geeft woorden, beelden en rituelen die betekenis, diepte en ontroering geven, en helpend zijn het bestaan vorm te geven. Muziek, gedichten en verhalen zijn bij uitstek de taal die het ‘heilzame’ van geloof, spiritualiteit en levensbeschouwing genereren.

3 Ik voel me thuis bij de Remonstranten omdat openheid en tolerantie centrale begrippen zijn. De eerste zinnen van de geloofsbelijdenis van 2006 raken mij diep. Het gaat niet om de zekerheid van belijden, maar om de verwondering. Het gaat niet om de onverschilligheid en hebzucht, maar om wakkerheid en verbondenheid. 

4 Kerkvernieuwing en pionieren hebben mijn bijzondere aandacht. Daarnaast ben ik als geestelijk verzorger gericht op de individuele, persoonlijke beleving van geloven. Ik ben geboeid door de vormgeving van de geloofsgemeenschap in deze tijd, waarin het omzien naar elkaar belangrijker is dan de eenduidigheid van geloven.

5 Mijn hobby’s zijn lezen, sporten en gezellig samen eten. Daarnaast houd ik van schrijven.

Hoogeveen

Grote Kerkstraat 39
7902 CE, Hoogeveen

0528 26 72 39

Ds. Anneke van der Velde

Artikelen van Ds. Anneke van der Velde

25 juli 2022

Oei, ik groei….

Toen ik kinderen kreeg was er een ‘opvoedboek’, getiteld: ‘Oei, ik groei….’. U kent het missch
11 september 2020

La liberté

Op doorreis naar ons vakantieadres kwamen we in Nimes. We besloten er een paar uur te blijven en een rondwandeling door