Ds. Antje van der Hoek

Antje van der Hoek is remonstrants predikant in Gemeente Den Haag.

Contact
Je kunt contact met mij opnemen via   hoekpred.remodenhaag@gmail.com of  0252 211204.

Achtergrond
Afkomstig uit een remonstrants nest ging ik van jongs af aan met mijn ouders naar de Utrechtse Geertekerk. De inspiratie die ik er opdeed, bracht me op het idee theologie in Leiden te gaan studeren. Dat heb ik met veel plezier gedaan en het mondde uit in een proefschrift over de godsdienstgeschiedenis van protestantse en islamitische Molukkers in Nederland. Later rondde ik de kerkelijke opleiding aan het Remonstrants Seminarium af en werd predikant in achtereenvolgens Dordrecht, Haarlem en Den Haag.

Ik ben  getrouwd en heb twee studerende dochters. In mijn vrije tijd doe ik aan fitness, ben ik met mijn stappenteller in de weer, fotografeer ik graag en speel ik dwarsfluit. Op onze Haagse website tref je een reeks blogs en essays aan van mijn hand.

Geloof
Centraal in mijn geloof staat voor mij de bedding die het mij biedt. Een oriëntatie voor de wijze waarop ik in het leven wil staan, aan de hand van verhalen, liederen, rituelen. Naast mijn gezin is het als het ware mijn ‘tweede (geestelijke) huis’. Ik zie het als een inspirerende uitdaging om, samen met anderen, de rijkdom van de christelijke traditie te vertalen naar de wereld van vandaag. Juist ook in de vloeibare tijden (Z. Bauman) waarin wij leven is dit spirituele anker en morele richtsnoer voor mij onmisbaar. De open en verdraagzame benadering van bijbel en traditie, die Remonstranten van oudsher bepleiten eveneens.

Expertise
Vanuit mijn specialisatie vergelijkende godsdienstwetenschap heb ik mij intensief bezig gehouden met de islam in Nederland en ook in mijn gemeenten dialooggroepen over islam en christendom geleid. Meer recent zijn mijn ogen opengegaan voor de inzichten van de zogeheten ‘Groene theologie’, waaraan ik mijn laatste studieverlof heb gewijd. Ik weet me daarin geïnspireerd door de natuurlijke voorstellingen in Bijbel en christelijke traditie en de noodzaak van diepergaande reflectie en bezinning op klimaatverandering vanuit het christelijke erf.  Ook houdt de bijdrage die we vanuit dat erf kunnen leveren aan onze samenleving mij van oudsher bezig. Zoals ik, met enkele collega’s, in de Remonstrantse Bezinningsbrief ‘Ik laat je niet alleen, over polarisatie en het vergeten wij’ (2021) onder woorden heb gebracht.

Den Haag

Laan van Meerdervoort 955
2564 AJ, Den Haag

070 325 07 79

Ds. Antje van der Hoek

Artikelen van Ds. Antje van der Hoek

16 november 2022

Zoeken, vinden, gevonden worden

Ben je iemand, over het geloof de nadruk legt op de vragen en de zoektocht, Of ben je iemand die ook antwoorden vindt e
18 november 2021

Oud én wijs?

Wie heeft het in z’n jongere jaren niet gehoord: daar ben je nu toch oud en wijs genoeg voor? Wanneer je wat aarzelde
28 oktober 2021

Ecologische crisis: je eigen huis verwoest je niet.

Aan de vooravond van de VN klimaattop COP26 in Glasgow (1 t/m 12 november) bieden wij u hierbij een essay aan. Daarin re
29 oktober 2020

Een huis voor je herinneringen

Al weer een flink aantal jaren geleden schreef een leraar rond deze tijd een bijzonder artikel in één van onze kwalite