Ds. Esther van der Panne

Esther van der Panne is predikant in de Remonstrantse Gemeente Eindhoven.

Contact
E-mail: evdpanne@upcmail.nl
Mobiel: 06 50875501

Kerk als warme, gastvrije plek
Een kerk is voor mij een plek waar je tot rust kunt komen; een plek waar je gevoed wordt door verhalen, muziek, kunst – uit de bijbel vooral, maar ook uit andere bronnen; waar je je vragen, verdriet, plezier, hoop en verlangen kunt delen; waar je God of het heilige zoekt en soms vindt; waar dat heilige soms zomaar gebeurt. 

Een plek ook waar je gezien wordt, er naar je geluisterd wordt en waar mensen voor elkaar zorgen. Waar samen gegeten en gedronken wordt, gewandeld, gevierd en gedankt, geklaagd, geprotesteerd en gejubeld. Een plek waar je gastvrij onthaald wordt.

Zo’n plek, zo’n gemeenschap stimuleer en ondersteun ik graag. Daar bouw ik graag aan mee en maak ik deel van uit. De geestkracht die wordt opgeroepen als mensen elkaar ontmoeten en met elkaar delen – die vind ik zo mooi. Of dat nu in de (kerk)tuin gebeurt, aan tafel, in een dienst of tijdens een gesprek.

Achtergrond
Ik kom uit een protestants nest en leerde de kerk al jong kennen als de werkplek van mijn vader, die organist was. In Amsterdam ging ik theologie studeren, maar niet met de bedoeling om predikant te worden. Ik koos voor werk bij stichtingen die wel met kerken te maken hadden, op het terrein van vormingswerk en diaconaal werk. Zo werkte ik bij het landelijk bureau van het arbeidspastoraat aan projecten op het terrein van geloof en economie, armoede, onbetaalde en betaalde arbeid. Daar en door vrijwilligerswerk bij een huiskamer voor straatprostituées en bij het bezoeken van mensen in vreemdelingendetentie, leerde ik hoe waardevol (en moeilijk) het is om ‘gewoon’ bij mensen te zijn en te blijven, en hun verhaal écht te horen.

In mijn werk heb ik daarna gekozen voor schrijven, redigeren en publiceren. Ik werd eindredacteur van maandblad Open Deur (over geloofs- en levensvragen) en dat ben ik nog steeds.

Als gemeentelid van de Keizersgrachtkerk in Amsterdam kreeg ik de kans om gespreksgroepen te coördineren die ook diensten voorbereidden, en om regelmatig in diensten voor te gaan. Daar ontdekte ik hoezeer dat me inspireerde, hoe krachtig een ritueel als het ‘breken en delen’ tijdens de Maaltijd kan zijn, en hoeveel betekenis een geloofsgemeenschap kan hebben.

Wat trekt me bij de Remonstranten?
Door mijn werk bij de uitgeverij leerde ik de Remonstranten kennen, ik was onder andere betrokken bij de glossy ‘Arminius’ en de ‘Goddeeltjes’  – de inhoud, de presentatie en de benadering van geloven van die publicaties maakte me enthousiast.

Ik voel me thuis in die meer vrijzinnige stroom van de christelijke traditie waar geloven beweeglijk is, vragen minstens zo belangrijk zijn als antwoorden en geloven verbonden is met je dagelijks leven, met de maatschappij en met kunst. Al vind ik het soms een tikje te ‘weldenkend’ allemaal, dan heb ik behoefte aan iets meer weerbarstigheid en tegendraadsheid.

Interesses en inspiratie
Naar muziek luisteren en muziek maken is heel belangrijk voor me, op dit moment komt dat vooral neer op zingen. Ik luister ook steeds vaker naar podcasts. Ik houd van eten en samen aan tafel zitten. En van wandelen.

Theologisch en gelovig laat ik me vooral inspireren door de spiritualiteit van de Iona community (vanwege de combinatie van vrolijke vroomheid en maatschappelijk engagement), door Samuel Wells, groene kerken, bevrijdingstheologie en straatpastoraat.

Eindhoven

Dommelhoefstraat 1A
5613 EL, Eindhoven

 

040 244 23 93

Ds. Esther van der Panne

Artikelen van Ds. Esther van der Panne

27 mei 2024

Bedding bieden

Wat is het toch weldadig als iemand gewoon rustig en aandachtig naar je luistert - zonder je verhaal over te nemen, advi
7 september 2023

Een nieuwe mantel der liefde

De mantel der liefde, is dat nu een goed thema voor de Vredesweek? Ja toch wel, zegt Esther van der Panne... Lees verder
8 november 2022

Zingen in het donker

Esther van der Panne over zingen als remedie om de angst en de somberte te verjagen en de hoop naar boven te halen... Le
22 december 2021

Uitmesten die stal #advent

Het wil niet dit jaar, tussen advent en mij. Het lukt me niet om geduldig te wachten op iets nieuws dat zich zal aandie