Denken en geloven

Marina Slootmans heeft het predikantschap verlaten om in een klooster in te treden. Zij laat ons meedenken in haar religieuze zoektocht: touwtrekken tussen denken en geloven.

5,00

Categorie:

Dit boekje bevat een essay en andere teksten van remonstrants theologe Marina Slootmans. Zij schreef en verzamelde deze ter gelegenheid van haar afscheid van het predikantschap en haar intrede in de priorij Onze Lieve Vrouw van Klaarland, en klooster van de orde van de Cisterciënzers van de Strenge Observantie (Trappisten). Deel 2 van de Arminiusreeks van het Arminius Instituut.

De teksten gaan over een bij de Remonstranten veelbesproken thema: hoe geloven en denken zich verhouden. Geloven kan niet zonder nadenken. Van remonstrantse predikanten wordt van oudsher verwacht dat zij vroom en erudiet zijn. Het in dit boekje bijeengebrachte  werk getuigt van beide elementen. Het is erudiet in die zin dat het met kennis van zaken recht zoekt te doen aan de vragen die de rede en de wetenschap ons stellen. Tegelijkertijd is het vroom, daar het ook het goddelijke – of liever God – zoekt vanuit een geïnspireerd leven. Met haar vertrek uit het predikantschap laat Marina Slootmans ons meeleven in haar religieuze zoektocht die voor vele geloofsgenoten herkenbaar is.

Marina Slootmans, ‘Denken en geloven. Een touwtrekwedstrijd’. Utrecht, 2016. ISBN 978-94-92475-44-2.

 

Gerelateerde producten

De leegte voorbij
€ 22.99

De leegte voorbij

In ‘De leegte voorbij’ gaan psychiater Esther van Fenema en predikant Joost Röselaers op zoek naar een nieuw gedeeld verhaal. Wat wordt ons narratief voor de komende generaties? Weg uit de leegte, op zoek naar nieuwe vormen van zin en verbondenheid.

Het Vrije Lied 2023
€ 12.50

Het Vrije Lied 2023

Twintig prachtige nieuwe liedteksten, waarvan er tien op muziek zijn gezet. Koop nu de bundel ‘Het Vrije Lied 2023’ en zing (weer eens wat nieuws)!

Stevig staan in een kwetsbare wereld
€ 21.99

Stevig staan in een kwetsbare wereld

Stevig staan in een kwetsbare wereld van Claartje Kruijff gaat over het belang van een leven in verbinding en het besef dat ons kleine persoonlijke verhaal is ingebed in een groter verhaal.