Remonstrantse preken (en wat wij er aan hebben om iets vrijer te worden)

Zes remonstrantse preken die begin 2016 werden gehouden in het kader van de serie ‘Preek van de leek’ zijn nu gebundeld.  Wat hebben zij te maken met het thema ‘pleidooi voor vrijheid’, waarop de Remonstranten zich in 2016/2017 concentreren?

10,00

Uitverkocht

Categorie:

In deze bundel zijn zes preken opgenomen die remonstrantse predikant begin 2016 hielden in het kader van de ‘Preek van de week’.  De preken zijn in die periode geplaatst op de website www.remonstranten.nl.  Deze serie preken was onderdeel van de vriendenwerfcampagne ‘Remonstranten. Geloof begint bij jou’.  Elke preek is voorzien van commentaar door een andere predikant, waarin het thema van de preek in verbinding wordt gebracht met het thema vrijheid. Een zevende preek van Christiane Berkvens – Stevelinck gaat zelf over vrijheid.  Daarnaast zijn er bijdragen van de hoogleraren Christa Anbeek en Peter Nissen.

Remonstrantse preken (en wat we er aan hebben om iets vrijer te worden). AdRem special, nummer 2.  Utrecht, 2016. ISBN 978-90-823512-2-4. 

 

Gespreksvragen bij de bundel Remonstrantse preken:

‘Mijn God begon met de oerknal’ door  Tjaard Barnard
Speelt de notie van schepping een rol in uw geloof? Dit zou onder andere kunnen zitten in de volgende gedachten: het bijzondere van de schepping (schoonheid, geordendheid), het doelgerichte (we zijn er niet zomaar), maar ook in de verwijzing naar een Schepper die het al in handen houdt.

‘Mijn God kan tegen een grapje’ door Reinhold Philipp:
Het bespotten van God en Allah, Jezus en Mohammed, is voor veel mensen een populaire bezigheid. Dat kan ernstige gevolgen hebben. Denk aan de aanslag op de redactie van Charlie Hebdo, het satirische tijdschrift dat sportprenten van Mohammed publiceerde. Maar kan God wel door mensen beledigd worden?

‘Mijn God gelooft in mij’ door Roos Ritmeester Als ik ‘Mijn god gelooft in mij’ zeg, dan staat mijn god voor: onvoorwaardelijke liefde. Een liefde die alles verdraagt, alles hoopt en in alles volhardt. Een liefde die ieder mens op zijn benen wil zetten en zegt: ‘jij mag er zijn’. Een liefde die in ieder mens gelooft. Komt die liefde van buiten of zit die ‘goddelijke’ liefde van binnen? Maar wat is buiten en wat is binnen?

‘Mijn God schiep eerst de dieren’ door Peter Nissen
De Bijbel begint niet met één, maar met twee verschillende scheppingsverhalen. Maakt dit de Bijbel voor u meer of minder aantrekkelijk en meer of minder geloofwaardig? In welk opzicht en waarom? En wat leert u uit die verhalen over de verhouding tussen mens en natuur?

‘Mijn God laat vrouwen voorgaan’ door Fride Bonda
In de overweging gaat het over een spirituele levensopdracht om te blijven zoeken naar verbinding tussen tegengestelden. Je kunt het ook veerkracht noemen: veerkracht om het leven weer op te pakken na grote tegenslag of vernedering. De overweging noemt een aantal voorbeelden van vrouwen. Herken je in je eigen leven een moment van verbinding of veerkracht? Of misschien zie je het eerder in het leven van een ander?

Gerelateerde producten