Vertelvoorstelling ‘Zit er nog rek in?’

Waarom is het de moeite waard om nu nog aandacht te schenken aan Arminius (1559-1609), de geestelijke vader van de Remonstranten? Omdat hij een aantal denkbeelden naar voren bracht die in zijn tijd vooruitstrevend en zelfs provocerend waren. Ze zijn dat nog steeds in 2017. Dat beweert de acteur Marijke Broekhuijsen. Ze schreef een ‘vertelvoorstelling’ over Arminius en zijn vragen. Heeft de mens een vrije wil? Destijds was dat een theologische kwestie die veel emoties opriep, nu is het de stelling van professor Dick Swaab in zijn boek Wij zijn ons brein, waarin hij betoogt dat wij geregeerd worden door onze hersenen. Is ons leven geheel bepaald, door God dan wel door onze genen of onze omgeving? ‘Mensen die geloven in een vrije wil zijn gelukkiger,’ zo meent Marijke Broekhuijsen. Ze ziet nog een andere actueel thema naar voren komen in de strijd die Arminius voerde voor de vrije wil. Zijn aanhangers waren ‘rekkelijk’ in hun opvattingen, die van zijn tegenstander werden ‘preciezen’ genoemd. Ook nu speelt de vraag hoe je enerzijds tolerant kunt zijn tegenover opvattingen en waarden die afwijken van de jouwe en anderzijds kunt opkomen voor de waarden die voor onze samenleving onopgeefbaar zijn. Kunnen we opkomen voor bepaalde idealen, zonder mensen met andere opvattingen uit te sluiten? We leven in een periode van toenemende polarisatie waarin de verworvenheden van de verlichting ter discussie staan. ‘Sommigen leven in hun absolute eigen gelijk en willen niet eens in gesprek gaan met andersdenkenden.’ De ingrediënten van deze vertelvoorstelling zijn geschiedenis, verhalen en muziek. De voorstelling vindt plaats in het kader van het 400-jarig bestaan van de Remonstranten in 2019 en reist het hele land rond. Op dinsdag 4 maart was de première bij de Remonstranten in Zwolle.

  6 maart 20:00 uur Leeuwarden Lees verder…

  8 maart 20:00 uur Zoetermeer Lees verder…

  10 maart 15:00 uur Lochem-Zutphen Lees verder…

  12 maart 20:00 uur Amersfoort Lees verder…

  17 maart 15:30 uur Naarden-Bussum Lees verder…

  21 maart 19:00 uur Nijmegen Lees verder…

  26 maart 20:00 uur Utrecht Lees verder…

  29 maart 19:30 uur Dokkum Lees verder…

  31 maart 15:00 uur Hoogeveen Lees verder…

  1 april 20:00 uur Groningen Lees verder…

  4 april 20:00 uur Arnhem Lees verder…

  7 april 10:30 uur Amsterdam Lees verder…

  9 april 20:00 uur Zwammerdam Lees verder…

  10 april 20:00 uur Leiden Lees verder…

  14 april 15:00 uur Doesburg Lees verder…

  24 april 20:00 uur Schoonhoven Lees verder…

  28 april 14:00 uur Eindhoven Lees verder…

  8 september 15:00 uur Rotterdam Lees verder…

  11 september 14:00 uur Hengelo Lees verder…

  15 september 10:00 uur Apeldoorn Lees verder…