De Nederlandse kerk in Londen doet het wel!

De Nederlandse kerk in Londen doet het wel!

Op 14 januari jl. bevestigde de Anglicaanse Communie nog eens haar verbod tegen het homohuwelijk, en strafte zij de Amerikaanse tak van de kerk die er anders over dacht. Op diezelfde dag werd in de Nederlandse Kerk in Londen het eerste huwelijk tussen paren van hetzelfde geslacht afgesloten. Joost Röselaers blikt terug op een memorabele dag.

De kerkenraad van de Nederlandse Kerk in Londen besloot al in 1995 om het huwelijk open te stellen naar paren van gelijke geslacht. Pas in 2012 kwam de Britse staat tot een zelfde besluit, en sindsdien zijn homohuwelijken in de Nederlandse Kerk dus ook wettelijk geldig. (Er is in het Verenigd Koninkrijk geen scheiding tussen kerk en staat). John en John meldden zich in 2014 bij de Nederlandse Kerk. Zij zijn actief in de Church of England maar konden hun huwelijk daar tot hun grote verdriet niet laten afsluiten. Via via kwamen zij in aanraking met de Nederlandse Kerk, en zij voelden zich al snel thuis in de gemeente. Bij tweetalige diensten en activiteiten zijn zij vrijwel altijd aanwezig. De geschiedenis van de kerk sprak ze aan – een geschiedenis waarin waarden als vrijheid en tolerantie sinds haar ontstaan in 1550 een centrale rol spelen.

In 2012 werd bij wet besloten dat predikanten van de Church of England geen homohuwelijken mogen afsluiten. Voor een remonstrant is het moeilijk voor te stellen dat het homohuwelijk in West-Europa blijkbaar nog zo gevoelig kan liggen. Dat is de keerzijde van een brede kerk als de Anglicanen, waarin mensen van alle gezindten en nationaliteiten moeten samenwerken (met name de Afrikaanse bisschoppen zijn op dit punt conservatief). De remonstranten mogen zich gezegend weten dat zij op dit front alle ruimte hebben om voor hun overtuigingen te mogen staan. Ik ontving tientallen e-mails van Anglicaanse geestelijken die zich schaamden voor de houding van hun kerk. Hoe kun je met name in een liberale stad als Londen aankomen met zo’n ouderwets standpunt? De Church of England maakt al zware tijden door – slechts twee procent van de Britten woont nog wekelijks een kerkdienst bij – en dit besluit zal het imago niet bepaald verbeteren.

In de liberale krant The Guardian verscheen een lovend artikel over de Nederlandse Kerk en haar besluit om homohuwelijken af te sluiten. De kerk werd zelfs als voorbeeld gesteld voor de Church of England. Online is het mogelijk om op dit artikel te reageren en daar maakten honderden mensen gebruik van. Positieve reacties, maar ook een heel aantal negatieve: de kerk is het spoor bijster, en de predikant zal branden in de hel. De Bijbel is er immers duidelijk over: homo’s verdienen straf.

John en John lieten zich er niet door van de wijs brengen. Zij zijn de kritiek ondertussen wel gewend, en genoten bovenal van hun huwelijksdag. Het was een feestelijke dienst. De nieuwe Nederlandse ambassadeur Simon Smits was erbij en berichtte uitgebreid over het huwelijk op sociale media. Na de dienst volgden receptie en diner in de kerk, en een spetterend feest dat geopend werd met ‘Waterloo’ van Abba. Zat daar een boodschap in voor de Church of England?

Joost Röselaers
Predikant van de Nederlandse Kerk in Londen

Zie ook