Redactioneel – Opstand

Redactioneel – Opstand

Een Paasnummer kan niet anders dan over opstand gaan, toch? Lense Lijzen vond een paaskaart van de zondagsschool uit 1973. Iemand had er met de hand op geschreven ‘De Heer is waarlijk opgestaan’. Hij zou die tekst niet zo snel meer in de mond nemen. ‘Jezus’ opstanding beleef ik zelf, meer dan in deze woorden, vooral in de verhalen van zijn opnieuw verschijnen aan zijn leerlingen’. Vanessa van Koppen las het Paasverhaal voor aan haar zoon en een vriendje en noteerde hun verrassende opmerkingen. Ook anderssoortige opstandigheid in dit nummer. Pieter van Os schrijft een vlammend betoog over de ‘boze blanke burger’ en vergelijkt de situatie in Nederland met die in Polen, waar hij op het moment woont. Pater Dries van den Akker bespreekt het Laatste Oordeel van Jeroen Bosch. Slechts weinig zielen komen in de hemel. Goed kijken maar! Opstand in de Anglicaanse kerk over het homohuwelijk, u hebt er vast over gehoord. Joost Röselaers, die in de Nederlandse kerk in Londen wel homo’s trouwt, bericht er over vanuit de zijlijn.

En dan nog wat losse stukken. Adrem interviewt in 2016 de vier vrijzinnige hoogleraren over de stand van de vrijzinnige theologie. Michel Peters ging als eerste op bezoek bij Laurens ten Kate, hoogleraar Vrijzinnige Religiositeit en Humanisme. Martijn Junte interviewde tenslotte de Amerikaanse theoloog Paul Rasor. Op 9 mei organiseert het Arminius Instituut een symposium waaraan hij deelneemt. De redactie van AdRem wenst u een gezegend en opstandig Pasen.

Michel Peters
eindredacteur

Zie ook