Inspiratie: Een stem van de roepende

In vele kerken wordt iedere zondagmorgen de paaskaars aangestoken als teken van het licht dat voor ons uitgaat op onze weg door het leven. Maar soms zijn er momenten in ons leven dat er geen sprake is van licht dat ons levenspad verlicht. Als alles donker is voor onze ogen en de angst voor wat komen gaat ons de keel dichtknijpt. Op zo’n moment kan er dan ineens een tekst zijn die je tot in je ziel raakt. Een tekst die zegt dat je er niet alleen voor staat, maar dat er naar je omgekeken wordt en je niet bang behoeft te zijn.  Zo´n prachtige tekst zoals die van de profeet Jesaja bijvoorbeeld:

Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen,

ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij!

Moet je door het water gaan – ik ben bij je; ……

Moet je door het vuur gaan – het zal je niet verteren….

Jij bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol, en ik houd zo veel van je,

dat ik de mensheid geef in ruil voor jou.

Wees niet bang, want ik ben bij je.

Een indrukwekkend stuk tekst van de profeet Jesaja. God wordt hier als Enige en als Redder van Israël voorgesteld. Hij heeft dat in het verleden bewezen en daaruit blijkt dat Hij werkelijk God is. En God blijft dit ook, de Enige en de Redder. Als God mensen eenmaal vastgrijpt kan niemand dat ongedaan maken. ‘Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan’? Zo eindigt dit gedeelte van het bijbelboek Jesaja. Blijkbaar is er altijd uitkomst, hoe uitzichtloos het leven soms ook lijkt te zijn. Wees niet bang, houdt God ons in Jesaja voor. Ik ben immers bij je, er kan je niets gebeuren. Maar dat vergt wel wat vertrouwen. En op God vertrouwen is voor een mens, en zeker voor een moderne mens, niet zo eenvoudig.

Vertrouwen

Toch mogen ook wij evenals Jesaja hopen en vertrouwen dat God met ons meetrekt op onze levensweg en ons pad zal verlichten en onze metgezel  is. Dat Hij bij je is als het niet goed met je gaat en dat Hij ook bij je is als de wereld er weer zonnig uitziet. God wil immers bij ons zijn. Dit mogen we vertrouwen op grond van die oude verhalen. God is een trouwe God, die wat Zijn handen gemaakt heeft niet in de steek laat.

Steeds weer, en Jezus zegt het ook keer op keer, God wil een relatie met ons aangaan, een liefdesrelatie. Een liefdesrelatie die zelfs Hij niet kan afdwingen, maar die wij zelf uit vrije wil moeten willen. Daarom moeten wij ons laten vinden door God. Luisteren naar Zijn stem. De stem van de roepende.

Het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid is dan niet ver weg meer. Overal waar mensen het visioen van het Koninkrijk in hun hart toelaten en hun leven en samenleven inrichten met meer dan gewone gerechtigheid, vreedzaamheid en toewijding daar breekt het Koninkrijk van God door.  Als we goed luisteren naar ons zelf, als we goed luisteren naar de ander, zullen we in de  stilte iets gewaar worden van het Koninkrijk van God. En zo de zwijgende liefde van God ervaren.

Rob Esveld
Emeritus predikant gemeente Den Haag

 

 

Zie ook

Korte berichten
19 mei 2016

Korte berichten

Tom Mikkers stopt als algemeen secretaris van Remonstranten Algemeen secretaris van de Remonstranten Tom Mikkers beëindigt deze zomer zijn werkzaamheden. Sinds 1 maart 2008 bekleedde hij deze functie.  Het vertrek.. Lees verder

19 mei 2016

Fluitje van een cent

Het geloof van mijn jeugd bestond voor een groot deel uit leren. Liedjes, de catechismus, bijbelteksten, van alles moest erin gestampt en wee degene die niet goed uit het hoofd kon leren. Ik kon goed uit mijn hoofd leren, dus voor mij was godsdienst een fluitje van een cent. Behalve als ik er (licht) kritische vragen over had, want die waren niet gewenst. Dat vond ik wel lastig.Toen kwam ik bij vrijzinnigen terecht. Uit het hoofd leren hoefde niet, vragen stellen moest wel; de wereld omgekeerd… Lees verder