Korte berichten

Korte berichten

Tom Mikkers stopt als algemeen secretaris van Remonstranten Algemeen secretaris van de Remonstranten Tom Mikkers beëindigt deze zomer zijn werkzaamheden. Sinds 1 maart 2008 bekleedde hij deze functie.  Het vertrek van Tom Mikkers valt samen met het einde van de periode die het beleidsplan omvatte waarin de Remonstranten inzetten op ledenwerving en groei. Dankzij dit plan en de campagne ‘Geloof begint bij jou’ is de krimp van het kerkgenootschap tot stilstand gebracht. De Remonstranten hebben op dit moment ruim 5000 leden en vrienden verdeeld over zo’n veertig gemeenten. Voor Tom Mikkers was de afronding van dit plan het moment om zijn vertrek in gang te zetten. Hij zegt hierover:

‘Toen ik in 2008 aan de baan begon had ik een termijn van vijf jaar voor ogen. Inmiddels doe ik dit werk meer dan acht jaar. Ik ben naar dit moment toegegroeid. Het laatste jaar merkte ik dat ik mij geen voorstelling kon maken van datgene wat ik nog in deze rol op me zou kunnen nemen. Dat wat ik te geven heb, heb ik gegeven. Dat wat ik kon doen, heb ik gedaan. En langer blijven zou een herhaling van zetten gaan worden. Het werd tijd voor iets nieuws’.

Tijdens de Algemene Vergadering van Bestuur op 4 juni in Utrecht zal er officieel afscheid worden genomen van Tom Mikkers in zijn functie als algemeen secretaris van de Remonstranten.

Tjaard Barnard terug naar predikantschap in Rotterdam Na een aantal jaren gewerkt te hebben als rector van het Seminarium (0,5 FTE) heeft dr. Tjaard Barnard besloten, mede gelet op de beperkte aanwezigheid van studenten bij de opleiding, zijn liefde en roeping voor het predikantschap en zijn verantwoordelijkheden als alleenstaand vader van vier kinderen, zijn taken als rector neer te leggen. Vanaf 1 september zal hij met vreugde weer voltijds predikant zijn bij de Remonstrantse Gemeente Rotterdam. Van 1 mei tot 1 september heeft hij studieverlof. Na september zal hij zich in het bijzonder richten op de uitvoering van een communicatieplan van de Rotterdamse Gemeente.

Arminius Instituut actief over tolerantie in voorjaar ‘Pleidooi voor vrijheid’ wordt het remonstrantse jaarthema voor volgend jaar. Het Arminius Instituut speelt daar al op in met twee bijeenkomsten in het voorjaar.  Op 20 mei van 13.00 – 16.00 uur organiseert het Instituut een middag ‘Tolerantie als kenmerk van vrijzinnige kerken’ op de VU in Amsterdam. Tolerantie wordt gezien als een kenmerk van de Verlichting, maar wat betekent die tolerantie heden te dage?  Met medewerking van dr. Desiree Berendsen, docent filosofie aan het Corderius College in Amersfoort, en drs. Elza Kuyk, wetenschappelijk coördinator  van het Remonstrants Seminarium en het Arminius Instituut.

Op 10 juni van 10.30 – 16.00 uur vindt de bijeenkomst ‘Religieuze tolerantie in de 16e en 17e eeuw’ plaats bij de Doopsgezinden, Singel 45, Amsterdam. In de ochtend passeert een aantal grote denkers over religieuze tolerantie de revue: Sebastian Castellio, Dirck Volckertsz Coornhert en Pieter Jansz Twisck. In de middag leidt prof. dr. Mirjam van Veen, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de VU, een stadswandeling aansluitend op het thema. Opgave bij v.l.m.kok@vu.nl. Meer info: www.arminiusinstituut.nl

Zie ook

19 mei 2016

Schepper met God

Hoe komt het toch dat we soms overrompeld kunnen worden wanneer we kijken of luisteren naar kunst? Soms zelfs zó diep, dat we God(s hand) er in ervaren? Ik weet het ook niet, maar zou het als volgt kunnen zijn? God ervaren is niet rationeel. Het speelt zich af op het niveau van de gevoelswereld. Dat vraagt een zeker ‘open staan voor’ en het dwingt zich niet af. God ervaren overkomt je – of niet… Lees verder

19 mei 2016

‘Als God een mens kan omarmen, dan moet dit zijn hoe dat voelt’

Je laat je dagelijkse leven achter je voor de duur van weken of zelfs maanden. In een rugzak neem je alles mee wat je nodig hebt, of nee, neem je alléén mee wat je écht nodig hebt. Want je moet die rugzak elke dag dragen terwijl je te voet naar Santiago gaat. Je ervaart van alles. Vermoeidheid, de schoonheid van de natuur, mooie ontmoetingen, pijnlijke voeten. Je ervaart rust, stilte, eenzaamheid. Maar kun je ook God ervaren op de Camino?.. Lees verder