Redactioneel

Redactioneel

De vrijzinnige religiositeit wordt wel beschreven met de uitdrukking ‘denkend geloven’. Hiermee is aangegeven dat een redelijke verantwoording van wat geloofd wordt, belangrijk gevonden wordt. Een verantwoording, niet alleen naar anderen, maar ook naar jezelf. Je komt in de kerk om je eigen geloof doordenken, in gesprek met anderen. Vandaar dat in veel remonstrantse gemeentes gesprekskringen een populaire activiteit zijn. Nu zou af en toe door deze insteek het ‘denkende’ aspect wel erg veel nadruk kunnen krijgen. En dat terwijl in het ‘denkend geloven’ toch het ‘geloven’ het meest centrale element is. Ook de vrijzinnige geloofsvorm moet het ten diepste niet hebben van iets wat je bedacht hebt en redelijk lijkt, maar van een dwingende ervaring: dit geloof ik nu eenmaal, het lukt me niet om iets totaal anders te geloven zelfs al zou ik dat sterk willen. Over zulke ervaringen gaat de AdRem van deze maand.  Met een artikel over vrouwelijke mystici, over een godservaring onderweg naar Santiago en de ervaring van God in de kunst.  En soms ervaren we als moderne mens  juist dat God zwijgt. Ook daarover schrijven we. Een nummer vol ‘ervaringen met God’ dus.

Bert Dicou

Hoofdredacteur

Zie ook

19 mei 2016

‘Als God een mens kan omarmen, dan moet dit zijn hoe dat voelt’

Je laat je dagelijkse leven achter je voor de duur van weken of zelfs maanden. In een rugzak neem je alles mee wat je nodig hebt, of nee, neem je alléén mee wat je écht nodig hebt. Want je moet die rugzak elke dag dragen terwijl je te voet naar Santiago gaat. Je ervaart van alles. Vermoeidheid, de schoonheid van de natuur, mooie ontmoetingen, pijnlijke voeten. Je ervaart rust, stilte, eenzaamheid. Maar kun je ook God ervaren op de Camino?.. Lees verder

19 mei 2016

Brandend verlangen. Vrouwelijke mystici en hun ervaringen met God.

Vrouwen hebben in de geschiedenis van het christendom, zoals ook in die van andere religies, niet altijd een prominente stem gehad. Het waren meestal mannen die het woord voerden. Daardoor is ons beeld van de geschiedenis van die religies doorgaans nogal vertekend: het wordt bepaald door degenen die het luidst van zich lieten horen. Toch is er één gebied waarop de stemmen van vrouwen rijk vertegenwoordigd zijn. Dat is dat van de mystiek: de beschrijving van een intense ervaring van eenwording met het goddelijke… Lees verder