Korte berichten

Korte berichten

Predikanten maken conventsreis in juni
Van 15 t/m 19 juni ondernemen de predikanten weer een conventsreis, dit keer naar Noord-Duitsland. Tot nu toe nemen 38 predikanten aan deze reis deel. Zij verblijven drie hele dagen in de Nordseeakademie in Leck.

‘Breuklijnen’ is het thema. Dat wil zeggen: een kapstok waaraan de predikanten hun ervaringen en uitdagingen willen ophangen. Waar kom je vandaan, waar ga je naar toe, waar sta je nu? Als kerkgenootschap en individueel. Hoogleraar Christa Anbeek en algemeen secretaris Joost Röselaers zullen bijdragen leveren ter bezinning.  Christa vindt het een uitdaging om het thema te benaderen vanuit de inhoud: dat wat je door de vingers glipt, en dat wat je toevalt. Ze wil dan een link leggen met Pinksteren, een ervaring van het heilige die je jouw eigenheid ontneemt. Joost kiest een andere invalshoek met elementen als:

Hoe verhoudt zich je preek op zondag tot wat je door de week doet? Wat is onze christologie en ecclessiologie  (Pinksteren!). Naast hard werken en veel bezinning is er tijd voor het bezoeken van toeristische trekpleisters zoals het eiland Sylt, het wad en het Emil-Nolde-Museum in Seebüll. Tenslotte zijn de predikanten op zondag te gast bij de Remonstranten in Friedrichstadt.

Mannenretraite 2017
De mannenretraite voor 2017 vindt plaats van 3-5 november. De leiding is dit jaar voor het eerst in handen van Johan Goud en Foeke Knoppers. Het thema is  ‘Ik ben mijzelf een vraag geworden’ (Over identiteit, autobiografie en geloof). Het motto van de mannenretraite is een uitspraak van Augustinus die hij doet als hij nadenkt over het geheugen; het vermogen om zich dingen te herinneren vervult hem met groot ontzag.

Herinneringen zijn de bouwstenen van onze autobiografie die op haar beurt ons antwoord is op de vraag wie wij zijn. Heeft geloof te maken met de wijze waarop wij dat antwoord construeren of, met de ervaring van Augustinus dat elk antwoord van een vraagteken wordt voorzien?

Zie ook