Korte berichten
Foto; Ellen Kruyt

Korte berichten

Mensen
Op 28 oktober hebben Corrie Vis en Arend van Baarsen met succes hun proponentsexamen aan het Seminarie afgelegd. Corrie Vis (1967) komt uit een gereformeerde bonds – milieu op Goeree-Overflakkee. Zij voltooide eerder een doctoraal theologie en werkte vervolgens als docent levensbeschouwing, pastoraal medewerker, wetenschappelijk medewerker en communicatietrainer / loopbaancoach. Rond haar veertigste ontstond een hernieuwde interesse voor kerk en theologie, zij voelde zich zeer thuis bij de Remonstranten in de Geertekerk in Utrecht en heeft dus nu haar opleiding aan het remonstrants Seminarie voltooid.  Haar scriptie ging over ‘Contrastervaringen in bijbelverhalen; de zanger Stef Bos als moderne hermeneut’. Arend van Baarsen (1991) behaalde eerder een master Theologie en Religiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en een tweede master Geestelijke Verzorging. Hij heeft op het moment een tijdelijke aanstelling als geestelijk verzorger in het LUMC en hoopt dat te kunnen blijven doen. Met het voltooien van de opleiding wilde hij een zending vanuit de Remonstrantse Broederschap verwerven. Hij schreef de scriptie ‘Misschien word je wel vriend’ over de toetredingsmotieven van nieuwe leden en vrienden naar aanleiding van de Vriendenwerfcampagne.

Bridging Gaps programma aan de VU
Ook dit najaar doet een Unitarische student mee aan het Bridging Gaps programma. Dit project is een samenwerking van de VU, PThU en KIA. De studenten komen uit uit zeventien verschillende landen. Het Arminius Instituut faciliteert de deelname van een vrijzinnige / Unitarische student. Orsolya Farkas (25 jaar) hoort tot de Hongaars Unitarische kerk in Roemenië. Zij  studeert aan het Protestants Theologisch Instituut in Cluj- Napoca. In het kader van haar master onderzoekt Orsolya nieuwe PR mogelijkheden voor de Unitarische kerk in het publieke domein van Roemenië en de betekenis hiervan voor de plaatselijke gemeenten.
Zij zal bij de Remonstranten een aantal deskundigen interviewen m.b.t. nieuw PR beleid en de doorwerking van de landelijke campagne.
Tina Geels, predikant Vrijzinnig Delft, coördinator project Unitarisme bij het Arminius Instituut.

Convent van predikanten
Op 5 oktober was het op de kop af honderd jaar geleden dat het Convent van Predikanten werd opgericht. Die gebeurtenis op die dag werd gevierd in de Lokhorstkerk in Leiden, de plek waar de Leidse Remonstranten in samenwerking met de doopsgezinden hun diensten houden.  Bij die gelegenheid is natuurlijk een ‘statieportret’ gemaakt, dat wij u niet willen onthouden. Felicitaties vanuit de redactie van AdRem!

 

Zie ook