Redactioneel: Verlies
Foto: Allard Willemse

Redactioneel: Verlies

Voor deze AdRem een thema dat past bij de herfst: verlies. November is de maand dat de bomen het laatste deel van hun bladeren verliezen en er ineens kaal en leeg bij staan. Een gegeven dat veel mensen er als vanzelf toe brengt stil te staan bij thema’s als vergankelijkheid en verlies. De dichters hebben ons gezegend met een veelheid aan licht droevige herfstgedichten waarin deze thema’s uitputtende worden behandeld. In het kerkelijk jaar is dit de periode dat er wordt stilgestaan bij de mensen die er niet meer zijn, om te beginnen degenen die het afgelopen jaar zijn gestorven. In dat kader laten we Jan Greven aan het woord, die een boek schreef over de dood van zijn dochter.

We nemen het thema verder breed. ‘Verliezen’ kan ik allerlei situaties betekenis krijgen. Je kunt je oude vertrouwde geloof verliezen, onzeker afwachtend wat ervoor in de plaats komt. En misschien verlies je ook wel iets als je met geloof in aanraking komt – het iets in jou aanraakt. Dan zijn er dingen die je maar wat graag zou verliezen: irrationele angsten bijvoorbeeld. En wat te denken van ‘losers’, degenen die altijd plegen te verliezen? Misschien heeft onze Meester wel een voorkeur voor hen: zalig zij die het verkloten.

Verder in dit nummer ruimte voor verschillende inzichten bij een actueel onderwerp: euthanasie en andere vormen van levensbeëindiging. Een aantal van onze theologen over de laatste levensfase, dood en liefde.

Bert Dicou
hoofdredacteur

Zie ook