Korte berichten

Korte berichten

 

Hoe geeft u uw geloof door? Schrijf het ons!
De Adrem van maart 2020 gaat over de vraag hoe wij ons geloof door hebben gegeven aan onze kinderen of hoe wij dat op dit moment proberen te doen. Wij bespreken in dat nummer onder meer het boek van Eginhard Meijering ‘Brieven aan mijn kleinkinderen’ en voeren een gesprek met drie generaties remonstranten.
Velen van u hebben daar ervaringen mee, wij willen ze graag horen! Succesformules zijn heel interessant, maar daar gaat het de redactie van AdRem niet per se om. Ook als die overdracht van het geloof wellicht moeizamer ging, zijn wij geïnteresseerd. Misschien wel juist dan! Hoe heeft u die geloofsopvoeding aangepakt? Hoe doet u dat tegenwoordig? Wat werkt(e) wel, wat niet? En waarom?

Wij nodigen u uit om een artikel te schrijven van maximaal 300 woorden. Die tekst ontvangen wij graag uiterlijk 15 januari 2020 van u. De redactie van AdRem beslist over plaatsing in het maartnummer van ons blad (verschijning 10 maart) en behoudt zich het recht toe om de tekst te redigeren.

 


Mensen
Remonstrants hoogleraar Christa Anbeek heeft het bestuur van de Remonstranten op 8 november laten weten dat zij om persoonlijke redenen haar functie als waarnemend rector van het Seminarium met onmiddellijke ingang neerlegt. Zij concentreert zich op haar taken als hoogleraar. Reden is de rapportage van de C3 werkgroepen, met name van de werkgroep Predikant 2030, waar geanticipeerd wordt op een anders geprofileerde rector en in het minderheidsadvies het beëindigen van de huidige tweejarige opleiding. De hoogleraar wil op geen enkele manier de indruk wekken dat de discussies over de huidige waarnemend rector gaan – en op die manier de discussie voor de voeten lopen. Door nu het waarnemend rectoraat neer te leggen hoopt zij een open ruimte te creëren waarin vrij over de opleiding en het rectoraat kan worden nagedacht.
Ds. Marthe de Vries is bereid gevonden om op tijdelijke basis als waarnemend rector te fungeren. Zo geeft zij de Remonstranten ruimte om tot een passende en definitieve invulling van het rectoraat te komen.

 

Zie ook