Woorden in het gras

Woorden in het gras

De Zwolse remonstranten gaven dit jaar een boek uit met stukjes van hun predikant, Fride Bonda. Ze schreef ze voor het kerkblad van Zwolle tussen 2005 en 2018. De titel van het boek wordt uitgebeeld op de omslag en beschreven in het eerste stukje. Langs een fietspad vindt Fride gescheurde en versnipperde blaadjes uit een bijbel. Dan begint bij haar het nadenken over wat zich hier heeft afgespeeld. Balorigheid, woede, agressie? Het leidde in elk geval tot die woorden in het gras.

De stukjes zijn in vier porties gedeeld: voorjaar, zomer, herfst en winter. Titia Zinsmeister maakte bij elk van de vier seizoenen een tekening. Het is jammer dat deze potloodtekeningen niet zo mooi staan afgedrukt.

Toegankelijk en origineel

Het boek leest heel makkelijk, want Fride schrijft toegankelijk, zonder moeilijke woorden of lange zinnen. Veel stukjes vind ik origineel, geven stof tot nadenken, terwijl juist alledaagsheid wordt beschreven. Bijna allemaal beginnen ze met een persoonlijke noot: een ervaring, een observatie, iets uit haar dagelijks (gezins)leven. Op de omslag worden de stukjes ‘columns’ genoemd. Prima woord, maar deze columns zijn ook korte inspiratieteksten en overwegingen. Ze nodigen uit tot denken of praten over geloofs-, levens- of zingevingsvragen. Je vindt scherpe observaties, maar geen scherpe meningen of stellingnames.

Grasduinen

Je zou het boek op je nachtkastje kunnen leggen en er af en toe in grasduinen voor het slapengaan. Of je houdt een stukje achter de hand voor het geval een goed gesprek aan tafel maar niet op gang komt. Je moet dan wel heel goed het nummer van de bladzijde onthouden, want er is geen inhoudsopgave. Ik weet nu ook weer waarom ik altijd digitaal lees: dat spaart veel geblader en gezoek!

De citaten uit boeken, de stukjes van gedichten of liederen boven de columns, maar ook vaak in de tekst maken het boek levendig. Het reikt je ideeën aan voor te lezen boeken. Het geeft verdieping aan wat Fride in het stukje vertelt. Helaas zijn sommige citaten niet correct in het boek terecht gekomen en is er geen eenduidige manier gekozen om de lezers duidelijk te maken waar ze het kunnen vinden. Ook de vele fouten en foutjes in de tekst zouden mensen die daar gevoelig voor zijn, kunnen storen. Ik zou zeggen: laat het u niet afleiden. Lees dit boek alsof deze schrijvende dominee bij u in de kamer zit en iets aan het vertellen is.

Ineke Ludikhuize
Redactie AdRem, gemeentelid Utrecht

‘Woorden in het gras’ kost 15,- en is te verkrijgen op onze webshop via www.remonstranten.nl.  Binnenkort verschijnt een tweede, sterk gecorrigeerde, herdruk van het boek.

Zie ook