Proza van de CoZa

Proza van de CoZa

 

 

Besturen? Dat doen we voor ons allemaal

Het landelijk bestuur van de Remonstranten wordt ‘CoZa’ genoemd – van Commissie tot de Zaken. Een beetje ouderwetse naam misschien, we proberen als bestuur goed met onze tijd mee te gaan! Om u te vertellen waarmee we bezig zijn, schrijven we voortaan elke AdRem een column.

Wie vormen de CoZa en wat doen we?
De CoZa bestaat op het moment uit acht leden plus de algemeen secretaris en de hoogleraar als adviseurs. We komen elke maand bij elkaar om – meestal op hoofdlijnen – te spreken over wat er binnen onze mooie Broederschap allemaal gebeurt en moet gebeuren. We maken plannen, praten en werken aan de uitvoering ervan met mensen van gemeenten, predikanten, het Seminarie en allerlei samenwerkingen op landelijk en internationaal gebied. Een aantal thema’s is in taakgroepen of commissies ondergebracht. Voorbereidingen voor onze bestuursvergaderingen vinden plaats in het Moderamen (het dagelijks bestuur) en natuurlijk worden we prima ondersteund door het Landelijk Bureau onder enthousiaste aansturing van onze algemeen secretaris. Behalve allerlei individuele contacten met gemeenten en kerkenraden, zijn er twee bijeenkomsten per jaar waarin alle kerkenraden samen met de CoZa werken aan beleid, financiën en nieuwe ontwikkelingen: de Colleges van Overleg (CvO). In juni vindt altijd de besluitvormende ‘ledenvergadering’ plaats: de Algemene Vergadering van Bestuur. Hierin worden besluiten genomen die eerder in de CvO-vergaderingen zijn voorbesproken.

Meepraten kan altijd
De leden van de CoZa zijn vrijwillig bestuurder en zelf ook gewoon ergens betrokken bij een remonstrantse gemeente. Iedereen brengt zijn of haar eigen beleving en ideeën mee in het gesprek over wat nodig is voor de geloofsgemeenschap. Bijvoorbeeld omdat een van ons op zondag in de kerk geïnspireerd raakt en denkt: dat kan ergens anders ook best goed werken! Of omdat we op bezoek gaan bij andere gemeenten in den lande en horen welke problemen men ervaart en ook: wat juist goed gaat. Eigenlijk net zoals u, lezer van dit blad. Vindt u ergens iets van wat de Remonstranten aangaat? Heb het er dan eens over! Misschien gaat dat prima met uw eigen gemeenteleden en kerkenraad? Ook wij ‘in Utrecht’ horen graag wat er bij u leeft. En Utrecht is dichterbij dan je denkt, met CoZa – leden verspreid door het hele land.

Heeft u een vraag aan ons landelijk bestuur? Stel deze via info@remonstranten.nl met als onderwerp ‘AdRem – Vraag aan de CoZa’. Wij proberen uw vraag in een van de volgende columns te beantwoorden. We zijn benieuwd naar wat er bij u leeft!

En wij hebben ook een vraag aan u: wat is voor u het meest waardevol aan de Remonstranten?

We zijn benieuwd naar uw reacties.

Mieke van Elk
CoZa-lid uit Lochem

Zie ook

Het Krafftraam in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dordrecht
25 september 2019

Het Krafftraam in de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk, Dordrecht

Voor zover ik het heb gevolgd is er ter gelegenheid van 400 jaar Remonstranten geen specifieke  aandacht geweest voor het imposante glas-in-loodraam in het zuider transept van de Grote Vrouwenkerk te Dordrecht, het zgn. Krafftraam… Lees verder

Als je vader je zoon of je moeder je dochter wordt…
11 mei 2023

Als je vader je zoon of je moeder je dochter wordt…

Over veranderende rollen bij het ouder worden Marieke Hartgerink, klinisch geriater in het Wilhelminaziekenhuis in Assen, verkeert dagelijks met ouderen van wie de zelfredzaamheid afneemt en/of dementie toeslaat. Hoe moet.. Lees verder