Korte berichten

Korte berichten

Mensen
Marieke Fernhout gaat per 1 september weg uit Arnhem en wordt studentenpastor in Nijmegen.

Joep de Valk gaat per 20 september vervroegd met emeritaat en verlaat dus Amsterdam Vrijburg. Hij wordt voorgedragen als afgevaardigde van de predikanten in de CoZa.

Per 1 oktober is Peter Nissen interim-rector van het Remonstrants Seminarie. Hij volgt Marthe de Vries op die deze functie tijdelijk heeft vervuld.

Per 1 december wordt Alleke Wieringa de nieuwe predikante in Lochem – Zutphen. Zij neemt dus afscheid in Utrecht.

 

Ds. Agniet Frevel
Onlangs is het boekje ‘Ds. Agniet Frevel, predikante in de Verenigde Christelijke Gemeente te Dokkum 1931 – 1960’ opnieuw uitgegeven. In deze uitgave doorloopt Derk Jansen de
29 jaar die Agniet Frevel in Dokkum heeft gestaan. De geschiedenis van de Verenigde Christelijke Gemeente komt aan bod en hij staat stil bij de periode ’40 – ’45. Drie Joodse meisjes werden in de Tweede Wereldoorlog bij Frevel en Steenbergen in de pastorie
ondergebracht. In  het boekje staan ook zeven preken van haar. Het boekje is te bestellen bij hein.joustra@gmail.com. Kosten € 10,00 inclusief verzendkosten.


Retraite ‘De waardigheid van de mens’
Deze retraite, die eerder alleen voor mannen werd aangeboden, wordt nu herhaald voor mannen én vrouwen. U bent uitgenodigd van maandag 5 oktober (17.00 uur) tot woensdag 7 oktober (15.00 uur) in Landgoedhotel Woodbrooke, Woodbrookersweg 1 te Barchem. Begeleiding door Johan Goud en Foeke Knoppers; maximaal 20 deelnemers. Kosten éénpersoonskamer 275 euro p.p. Kosten tweepersoonskamer 250 euro p.p.
Opgave bij het landelijk bureau Remonstranten, email: info@remonstranten.org;
tel. 030 2316970.

Onder vrijzinnige gelovigen heeft de waardigheid van de mens altijd een centrale plaats ingenomen. De remonstrantse theoloog G.J. Heering wilde nooit anders dan met deze twee woorden spreken: God en de oneindige waarde van de mens. In deze retraite staan we stil bij de waarde van de mens als beeld van God. Bij de talloze aantastingen daarvan door racisme en dictatuur. Bij discussies over waar het zwaartepunt moet liggen in de strijd tegen corona.

 

Online Symposium ‘Bijbel – Context – Autobiografie’
Op 5, 12 en 19 november 2020 van 13.30 tot 15.00 uur organiseren het Arminius Instituut en het Doopsgezind Seminarium een online symposium met de titel ‘Bijbel – Context – Autobiografie’. Het symposium bestaat uit korte lezingen, filmpjes ‘uit de praktijk’, opgenomen interviews, en workshops in break out rooms, gecombineerd met offline werkopdrachten. Bedoeling is dat deelnemers meedoen in het experiment door in te tekenen op alle drie de bijeenkomsten.

Kunnen we de bijbel nog lezen en uitleggen zonder dat we rekening houden met de voortdurende wisselwerking tussen tekst en lezer? Die tijd is voorbij. De betekenis van de bijbel hangt af van wie leest, waar gelezen wordt en hoe die lezing doorwerkt in de context van de lezersgroep.

Locatie: een rustige zelfgekozen plaats ‘met bereik’
Opgave: Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl

 

Bezinningsdagen ‘Het goddelijke in ons, tussen ons en rondom ons’
Drie bezinningsdagen op 26 september, 24 oktober en 21 november 2020 (onder voorbehoud) in Rotterdam, waarin het onderzoek centraal staat naar ervaringen met het goddelijke. Begeleiding door Sylvia I. Saakes en Rotterdams predikant Koen Holtzapffel.
Kun je God, het goddelijke, het hogere soms ook direct ervaren, direct voelen? Het is datgene dat onze ratio te boven gaat maar dat we wel ervaren of waarnaar we verlangen.
Meer info op onze website www.remonstranten.org/agenda

 

Zie ook