Digitale belangstelling #Proza van de CoZa

Digitale belangstelling #Proza van de CoZa

De toekomst van onze kerk staat nog in de kinderschoenen. Onze beleidsvisie 2020-2030 zet wel de grote lijnen uit, maar op organische wijze zal de toekomst gaandeweg vorm moeten gaan krijgen. De coronaperiode heeft één specifieke ontwikkeling versneld, namelijk het digitale kerkzijn. Online kerkdiensten met koffiedrinken na, vlogs, blogs, individuele zangers die digitaal worden samengebracht tot een koor – in relatief korte tijd is er een heel nieuwe dimensie van kerkzijn ontstaan. Wat zou dit kunnen betekenen voor onze toekomst?

Zwaartepunt verschoven

Kort door de bocht gezegd is er in een gemeente vaak een kern van actieve gemeenteleden die zeer betrokken is bij het hele kerkelijke gebeuren. Daarnaast is er een groep mensen die zo af en toe eens een kerkdienst bijwoont of wel te porren is voor deelname aan een project. Aan de rand van de gemeente bevinden zich de belangstellenden die het kerkblad ontvangen om op de hoogte te blijven.

Dat in de afgelopen decennia het zwaartepunt in deze verhoudingen verschoven is, is bekend. In veel gemeenten is de kern ouder en kleiner geworden, en neemt de moeite om kader te vinden toe. De groep mensen die wat verder van de kern af staan is daarentegen gegroeid.

Volgers

De digitale ontwikkelingen voegen een nieuw aspect toe aan deze verschuiving. Er is door alle online activiteiten een nieuwe groep geïnteresseerden ontstaan: de volgers. Zij onderscheiden zich doordat ze niet in eerste instantie geïnteresseerd zijn in een gemeente zelf, maar in haar (online) activiteiten. Daarnaast zijn volgers voor gemeenten meestal anoniem en daardoor onbereikbaar.

Je zou kunnen zeggen dat gemeenten door de digitale ontwikkelingen mensen bereiken die tot nu toe behoorden tot het werkterrein van de innovatiepredikanten, en in zekere zin ook van de geestelijk verzorgers. Deze volgers krijgen buiten de kaders van een gemeente bij hen soms wel een naam en een gezicht in individuele gesprekken, in activiteiten en projecten.

Regioteams

Het ligt daarom voor de hand dat meer samenwerking tussen de verschillende typen predikanten vruchtbaar zou kunnen zijn. De regioteams waarvan in de beleidsvisie sprake is, bieden daar bij uitstek gelegenheid voor. Zowel gemeentepredikanten als innovatiepredikanten en geestelijk verzorgers maken deel uit van de regioteams en wisselen daar ervaringen en ideeën uit. Allemaal op hun eigen gebied hebben zij verstand van ‘zingevingstaal’, van de waarde van ‘verhalen verbinden’ en van ‘de ander tevoorschijn luisteren’. Zo kunnen we als Remonstranten groeien in presentie op het snijvlak van kerk en samenleving en krijgt onze toekomst op organische wijze al weer wat meer vorm.

Hebt u opmerkingen of ideeën? Laat het ons weten via info@remonstranten.nl o.v.v. reactie n.a.v. proza van de CoZa.

 

Kirsten Slettenaar
lid van de CoZa, predikant bij de Remonstranten in Twente

Zie ook