April 2021

April 2021

Foto: Allard Willemse

Kies een AdRem nummer:

Het gezicht van Els van der Naalt
7 april 2021

Het gezicht van Els van der Naalt

Els van de Naalt (1966) haakte, na een gereformeerd en evangelisch geloofsleven, uiteindelijk aan als liberaal christen bij de Federatie in Gouda. Zij vertelt Michel Peters open over de moord op haar broer Fred in 2014. Die gebeurtenis zette haar leven op zijn kop. En opende voor haar een nieuwe weg om te gaan… Lees verder

Digitale belangstelling #Proza van de CoZa
7 april 2021

Digitale belangstelling #Proza van de CoZa

De toekomst van onze kerk staat nog in de kinderschoenen. Onze beleidsvisie 2020-2030 zet wel de grote lijnen uit, maar op organische wijze zal de toekomst gaandeweg vorm moeten gaan krijgen. De coronaperiode heeft één specifieke ontwikkeling versneld, namelijk het digitale kerkzijn… Lees verder

Korte berichten
7 april 2021

Korte berichten

Peter Korver, achttien jaar predikant in De Kapel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, gaat begin april met emeritaat. Bij die gelegenheid verschijnt er van zijn hand het boek, ‘Uitgelezen. Veertig jaar vrijmoedig en vrijzinnig lezen’… Lees verder

Mijn God laat vrouwen voorgaan #dag van een dominee
7 april 2021

Mijn God laat vrouwen voorgaan #dag van een dominee

Wat doet een dominee de hele dag? Rachelle van Andel, innovatiepredikant in Eindhoven en studentenpastor in Maastricht, laat ons meekijken… Lees verder

Een onwaarschijnlijke gemeenschap #wat is geloven?
7 april 2021

Een onwaarschijnlijke gemeenschap #wat is geloven?

Johan Goud schrijft in AdRem een negendelige serie over de vraag wat geloven nu eigenlijk is. In dit nummer zijn laatste bijdrage, deel 9… Lees verder

Podcasts ‘De plantage van onze voorouders’
7 april 2021

Podcasts ‘De plantage van onze voorouders’

Een goede podcast is een geweldige manier om wat te leren, om bijgepraat te worden over een onderwerp waar je wat meer over wilt weten. Zo heb ik de achtdelige podcastserie van Maartje Duin en Peggy Bouva beluisterd… Lees verder

Een openhartige exercitie naar de betekenis van schuld
7 april 2021

Een openhartige exercitie naar de betekenis van schuld

Yvonne Hiemstra zoomde met filosofe en schrijfster Jannah Loontjes die in een recent boek zichzelf en haar geweten onder het vergrootglas legt… Lees verder

Schuld is altijd persoonlijk, nooit collectief  #slavernijverleden
7 april 2021

Schuld is altijd persoonlijk, nooit collectief  #slavernijverleden

Het slavernijverleden van Nederland is weer actueel. Moeten wij (collectieve) schuld voelen voor wat onze voorouders hebben gedaan. Paul Scheffer heeft zich recentelijk daarover uitgesproken… Lees verder

Barbertje moet hangen
7 april 2021

Barbertje moet hangen

Sinds begin dit jaar maakt cabaretière Katinka Polderman wekelijks een ‘beslisboom’ of andere infographic voor de Volkskrant. Het thema van deze AdRem behandelde ze ook. De redactie stelde haar per mail enkele vragen over schuld. Hier haar antwoorden… Lees verder

Zijn zonder schuldgevoel of oordeel?
7 april 2021

Zijn zonder schuldgevoel of oordeel?

Sylvia Saakes ontdekte door te mediteren hoeveel oordeel er zonder het te weten nog in haar zat. Ook naar haarzelf overigens. Ze leerde met zachtheid en mildheid naar haar eigen oordeel kijken… Lees verder

The sorry things within
7 april 2021

The sorry things within

Het komt bij mij nog wel eens voor dat het onderwerp ‘schuld’ ter sprake komt, in een preek of in één van de gesprekskringen. Niet zelden is er dan iemand die zegt: ‘Schuld, daar doen wij toch niet meer aan, als vrijzinnigen?!’.. Lees verder

Column ‘Schuld van de ouders’
7 april 2021

Column ‘Schuld van de ouders’

‘Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde en vierde geslacht, wanneer ze mij haten’. Bij de Tien Geboden wordt vermeld dat God het serieus neemt. Schuld van de ouders wordt generatieslang meegenomen… Lees verder

Alle witte mensen schuldig achten voor ervaren leed bij zwarte mensen is te simplistisch #slavernijverleden
7 april 2021

Alle witte mensen schuldig achten voor ervaren leed bij zwarte mensen is te simplistisch #slavernijverleden

Paul Cliteur vertegenwoordigt in deze discussie een duidelijk tegengeluid. Hij heeft kritiek op teveel gegraaf in het verleden. ‘Een natie kan alleen voortbestaan als mensen vroegere conflicten kunnen vergeten.’.. Lees verder

Omgang met het slavernijverleden
7 april 2021

Omgang met het slavernijverleden

Kathleen Ferrier, Joost Röselaers en Jaap Scholten betoogden op 21 november in NRC dat een waarheids- en verzoeningscommissie inzake het Nederlandse slavernijverleden een vruchtbare bijdrage zou kunnen bieden aan het.. Lees verder

Redactioneel Schuld
7 april 2021

Redactioneel Schuld

Schuld, schuld, mijn grote schuld. Woorden uit een oude liturgie die in remonstrantse kringen niet populair is. We willen ons alleen maar schuldig voelen voor wat we zelf misdaan hebben. Een collectieve schuldbelijdenis, het zit niet in ons systeem… Lees verder

Niet waar ben je tegen, maar waar ben je voor! #slavernijverleden
6 april 2021

Niet waar ben je tegen, maar waar ben je voor! #slavernijverleden

Pravini Baboeram is artiest en activist, actief op het gebied van dekolonisatie. Zij bepleit een verschuiving van het concept schuld naar collectieve morele verantwoordelijkheid, om te doen wat juist is… Lees verder

Erkenning nodig, geen schuldbekentenis      #slavernijverleden
30 maart 2021

Erkenning nodig, geen schuldbekentenis  #slavernijverleden

Karwan Fatah Black is expert op het gebied van globalisering en het Atlantisch slavernijverleden. Hij meent dat schuld niet aan de orde is in het debat over het slavernijverleden, maar wel erkenning. Slachtoffers vragen om niet te bagatelliseren wat er is gebeurd. Joost Röselaers en Kathleen Ferrier stellen hem vragen over ons slavernijverleden en de omgang daarmee… Lees verder