Redactioneel Schuld

Redactioneel Schuld

Schuld, schuld, mijn grote schuld. Woorden uit een oude liturgie die in remonstrantse kringen niet populair is. We willen ons alleen maar schuldig voelen voor wat we zelf misdaan hebben. Een collectieve schuldbelijdenis, het zit niet in ons systeem. Maar toch, het hangt in de lucht. Hoe gaan we om met ons gezamenlijke verleden? De slavernij in Suriname is in 1863 afgeschaft. Toch zijn de effecten daarvan nog steeds merkbaar in de hedendaagse samenleving. Dat betoogt de podcast die in dit nummer wordt besproken. In NRC verscheen een paar maanden geleden een artikel van Kathleen Ferrier, Joost Röselaers en Jaap Scholten. Zij betoogden dat een waarheids- en verzoeningscommissie, zoals die in Zuid-Afrika onder leiding van bisschop Desmond Tutu gewerkt heeft, ook voor ons in Nederland een goed idee is. Wat vinden mensen van deze gedachte? Vier mensen zijn geïnterviewd hierover. Wat betekent schuld in theologisch perspectief eigenlijk? Kim Magnee vraagt het zich af. Sylvia Saakes keert zich in zichzelf en vraagt zich af hoe het kan, zonder oordeel zijn. Ons nieuwe redactielid Yvonne Hiemstra (welkom!) schrijft over een boek van Jannah Loontjens over dit onderwerp. Indringend is in Het gezicht, hoe Els van der Naalt spreekt over de moord op haar broer. Kortom: in dit nummer van ons blad, dat vlak voor Pasen verschijnt, staat schuld centraal. We willen u uitnodigen om daarover na te denken. Om het gesprek daarbij te helpen, misschien in een (zoom)gesprekskring voegen we enige gespreksvragen toe.

In dit nummer, tenslotte, verschijnt het laatste artikel in de reeks van Johan Goud over de vraag ‘Wat is geloven?’ Graag bedanken wij hem voor zijn boeiende artikelen. Vele lezers hebben ons inmiddels een gift overgemaakt zodat wij dit blad kunnen maken. Grote dank daarvoor. Bent u net zo verstrooid als uw hoofdredacteur, maar bent u ons blad toch zeer genegen, wil dan overwegen om toch nog iets over te maken. Dat kan naar IBAN NL45 INGB 000 408 8342, t.n.v. Remonstrantse Broederschap expl. AdRem te Utrecht. Alvast dank!

 

Tjaard Barnard, hoofdredacteur
barnard@remonstrantenrotterdam.nl

 

 

Zie ook

Twee geloven op één kussen
13 mei 2020

Twee geloven op één kussen

Speelt geloof een belangrijke rol in een relatie? We vragen het twee mensen met een verschillende religieuze achtergrond… Lees verder

Paneldiscussie ‘Kerst gaat niet om gezelligheid, maar om de aanwezigheid van God in deze wereld’
22 december 2021

Paneldiscussie ‘Kerst gaat niet om gezelligheid, maar om de aanwezigheid van God in deze wereld’

Een stevig gesprek in ons discussiepanel over de betekenis of de verwording van het kerstfeest. Maar liggen de meningen eigenlijk wel zo ver uit elkaar? En zijn die niet ook het gevolg van de verschillen tussen Duitsland en Nederland? Michel Peters ordent weer de gedachten… Lees verder