Korte berichten

Korte berichten

Mensen
Per 1 april is Jaap Marinus niet meer werkzaam op het landelijk bureau Remonstranten. Hij heeft vanaf die datum een nieuwe functie aanvaard als Vernieuwingspredikant in Utrecht. Daarnaast is hij nog steeds verantwoordelijk door De Leven. Zijn werkzaamheden op het terrein van communicatie worden nu door Michel Peters overgenomen

Per 1 juni start Joost Röselaers als predikant in Oosterbeek. Daarnaast is hij nog steeds predikant in Amsterdam en is hij verantwoordelijk voor de externe profilering van de Remonstranten.

 

Digitale diensten
Vanaf 15 maart al zijn fysieke kerkdiensten niet meer mogelijk. Wij nemen wekelijks een digitale dienst op, deze dienst is iedere zondag vanaf wisselende locaties en met wisselende predikanten te volgen op ons YouTube-kanaal (www.YouTube.com, zoekwoord Remonstranten). Via een wekelijke digitale nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van het programma en de laatste ontwikkelingen. Vanaf 1 juli zijn kerkdiensten (tot 100 personen) weer mogelijk. De landelijke organisatie heeft om die reden besloten om ook in juni nog digitale diensten te blijven aanbieden.

 

Zie ook