Mei 2020

Mei 2020

Foto: Allard Willemse

Kies een AdRem nummer:

Het gezicht van Martijn Vis
4 juni 2020

Het gezicht van Martijn Vis

Martijn Vis (1972) is een man met een missie, dat zult u zo wel merken. Hij is rozenkweker in Burgerveen, net onder Aalsmeer, en benadert de coronacrisis (waardoor hij toch vijftig procent van zijn omzet misloopt) laconiek. Al sinds zijn kinderjaren gaat hij naar de remonstrantse kerk in Oude Wetering… Lees verder

Toekomsbestendige gemeenschap
4 juni 2020

Toekomsbestendige gemeenschap

Wat was úw eerste kennismaking met de Remonstranten? Zelf kom ik uit een typisch remonstrants nest. Ik ben gedoopt door ds. Laforêt, deed catechisatie bij ds. Cossee. De weg is me gewezen door mijn ouders en mijn familie… Lees verder

Korte berichten
4 juni 2020

Korte berichten

Per 1 april is Jaap Marinus niet meer werkzaam op het landelijk bureau Remonstranten. Hij heeft vanaf die datum een nieuwe functie aanvaard als Vernieuwingspredikant in Utrecht… Lees verder

1937 & 1963
4 juni 2020

1937 & 1963

Het nieuwe normaal is dat we thuis werken, vergaderen, lessen en kerkdiensten volgen en zelfs ook bezoekjes afleggen. Via onze devices (met camera en luidspreker) houden we alles heel redelijk draaiende en verkennen we met elkaar nieuwe mogelijkheden… Lees verder

De dag van de dominee: Ik Jitsie, jij Jitsiet
4 juni 2020

De dag van de dominee: Ik Jitsie, jij Jitsiet

Wat doet een dominee de hele dag, zeker in deze coronatijden? Jan Berkvens, remonstrants predikant in Hoorn en Oude Wetering en predikant van jongerengemeente Arminius, doet verslag… Lees verder

Paneldiscussie: de coronacrisis geeft zin aan het leven
4 juni 2020

Paneldiscussie: de coronacrisis geeft zin aan het leven

Half april voerde ons panel weer een discussie per email. De stelling ‘De coronacrisis geeft zin aan het leven’ riep sterke meningen en emoties op. Michel Peters ordende de bijdragen in dit artikel… Lees verder

Geloof kwam niet aan de orde
4 juni 2020

Geloof kwam niet aan de orde

Speelt geloof een belangrijke rol in een relatie? In de rubriek ‘Twee geloven op één kussen’ vragen we stellen hoe het is om samen te leven met een partner die een andere achtergrond heeft en andere tradities kent aangaande het geloof. Dit keer: Ann de Bijll Nachenius en Moshé Liba uit Den Haag… Lees verder

Column: Inspiratie is een trauma
4 juni 2020

Column: Inspiratie is een trauma

Het woord ‘inspiratie’ is een modekreet geworden. In elke reclamespot voor een culturele instelling, een kledingmerk of een levensmiddelenfabrikant komt het woord ten minste één keer voor… Lees verder

Niet vitaliseren zonder vuur
4 juni 2020

Niet vitaliseren zonder vuur

De Kapel in Hilversum biedt onderdak aan drie smaken vrijzinnigen, waaronder de Remonstranten. Het is altijd een vitale geloofsgemeenschap geweest. Toen de vergrijzing zorgelijke vormen ging aannemen, zijn er projecten gestart, die tot nieuw elan hebben geleid… Lees verder

Arminius: springlevend en vol inspiratie
4 juni 2020

Arminius: springlevend en vol inspiratie

Zes jonge remonstranten verschijnen rond acht uur ’s avonds online. Allemaal op onze eigen stek of, zoals ze in Vlaanderen zeggen in ons eigen kot, om elkaar te ontmoeten nu dat fysiek niet kan.. Lees verder

Het verschil tussen mens en daad
4 juni 2020

Het verschil tussen mens en daad

Gedurende bijna 24 jaar ben ik actief binnen de geestelijke verzorging in detentiecentrum De Schie in Rotterdam – de oranje overbuurvrouw van de oude Van Nelle – fabriek. Het is een omgeving die ik als inspirerend ervaar en waar inspiratie soms letterlijk van levensbelang is… Lees verder

Heilzame afgunst. Oecumene als plek van inspiratie
4 juni 2020

Heilzame afgunst. Oecumene als plek van inspiratie

In 1948 werd, na een voorbereidingstijd van tien jaar, in Amsterdam de Wereldraad van Kerken opgericht. In remonstrantse kring waren er enthousiaste voorstanders van deze stap, maar ook fervente tegenstanders… Lees verder

OMG! Inspiratie in onszelf?
4 juni 2020

OMG! Inspiratie in onszelf?

De coronacrisis. Plotseling wordt een zeer groot deel van de bevolking teruggeworpen op zichzelf. Hoe dit zal uitpakken is niet te voorspellen. Het kan grote onrust, heftige emoties of depressies teweegbrengen en gevoelens van tekort en tegenstellingen versterken… Lees verder

Online
4 juni 2020

Online

De samenleving ligt goeddeels stil. En het kerkelijk leven ook. Er zijn geen kerkdiensten, geen kringen, geen vergaderingen en geen huisbezoeken… Lees verder

Inspiratie in woord en beeld
4 juni 2020

Inspiratie in woord en beeld

De Geest waait waarheen hij wil  (Johannes 8 vers 3) Foto:  André Meiresonne, Sommelsdijk,  Pinksteren 2019  .. Lees verder

Ongeïnspireerd? Ga naar school!
4 juni 2020

Ongeïnspireerd? Ga naar school!

Zondag 15 maart sprak minister Slob het verlossende woord en gingen de scholen dicht voor alle leerlingen in Nederland. In diezelfde week lieten scholen zien waar ze goed in zijn.. Lees verder

Dit broze leven
4 juni 2020

Dit broze leven

Het beeld is me bijgebleven. Op één van de eerste dagen van de lockdown wandelde ik door een doorgaans drukke winkelstraat in mijn buurt. Geen mens op straat, grijs weer,.. Lees verder

Redactioneel: Plekken van inspiratie
4 juni 2020

Redactioneel: Plekken van inspiratie

Plekken van spiritualiteit. Dat is het thema van dit nummer. Waar vinden Remonstranten die? Het antwoord is heel verscheiden. Binnen de redactie klonk de vraag: is dit nu waar we voor staan?.. Lees verder

Vrolijk leven in de vrijheid van van God
26 mei 2020

Vrolijk leven in de vrijheid van van God

De Oud-Katholieke Kerk heeft een nieuwe aartsbisschop van Utrecht gekozen. Bernd Wallet werd aangewezen door een afvaardiging van priesters en synodeleden van het bisdom… Lees verder