Ongeïnspireerd? Ga naar school!

Ongeïnspireerd? Ga naar school!

Zondag 15 maart sprak minister Slob het verlossende woord en gingen de scholen dicht voor alle leerlingen in Nederland. In diezelfde week lieten scholen zien waar ze goed in zijn door effectief te handelen in deze crisissituatie: betrokkenen informeren, elkaar bijscholen en snel oplossingen bedenken en uitvoeren. Binnen enkele dagen hadden de meeste scholen hun onderwijs volledig gedigitaliseerd. Werd er aanvankelijk door sommige leraren nog vooral informatie verzonden naar leerlingen, al heel snel verliepen alle online-lessen interactief. Dezelfde snelheid van handelen volgde toen het examen werd aangepast. Leraren creëerden digitale toetsmogelijkheden of – als dit voor de leerlingen beter was – een veilige toetsomgeving op school.

Sociaal contact belangrijk
Het was mooi om te zien hoe de leerlingen reageerden. Eerst vonden veel leerlingen het tof dat ze niet naar school hoefden. Toen later de schoolexamens startten, vonden ze het inmiddels heel fijn om elkaar en hun leraren weer te ontmoeten. Ze realiseerden zich hoeveel school voor hen betekent. En toen op een school de mentoren elke leerling op Goede Vrijdag een zakje paaseitjes kwamen brengen, konden veel kinderen het niet droog houden.

Ook ik was diep onder de indruk van de bevlogenheid en creativiteit van mijn collega’s. Hoe zij zich uitleefden in digitale gymlessen, energizers, motivatiefilmpjes, challenges en radio-uitzendingen. Ik was trots op de collega’s die hun klas digitaal lesgaven en aan hun eigen keukentafel gelijktijdig eigen kroost begeleidden. Het was prachtig om te zien hoe de leerlingondersteuners contact onderhielden met kinderen die dreigden af te haken of leerlingen naar school haalden als hun thuissituatie niet meer veilig was.

Onze jongeren door onzekere tijden heen loodsen
Ook al is het voor mijn werk niet altijd noodzakelijk, toch reis ik de meeste werkdagen naar school. Het inspireert steeds weer als ik zie hoe iedereen daar bezig is en wat hun werk betekent voor onze leerlingen. De conciërges vertellen trots hoe zij nerveuze leerlingen opvangen. De afdelingsleiders vertellen waar ze in de organisatie tegenaan lopen. Collega’s laten me hun nieuwe filmpjes zien en op de receptie krijg ik te horen hoe blij ouders zijn met de hulp die hun kind krijgt. Met al deze kleine en grote acties helpen ze ‘onze’ jongeren door deze onzekere tijd heen. Dus: inspiratie nodig? Kom eens een dagje kijken in het onderwijs!

Peter van Dijk
Voorzitter College van Bestuur van scholengroep De Goudse Waarden in Gouda. Lid van de Geertekerk in Utrecht.

Zie ook