Arminius: springlevend en vol inspiratie

Arminius: springlevend en vol inspiratie

Zes jonge remonstranten verschijnen rond acht uur ’s avonds online. Allemaal op onze eigen stek of, zoals ze in Vlaanderen zeggen in ons eigen kot, om elkaar te ontmoeten nu dat fysiek niet kan. Dit is de vierde keer dat we dit zo doen en deze bijeenkomst is heel bijzonder: we bespreken de Netflixserie ‘Unorthodox’. Deze miniserie gaat over de jonge vrouw Esty die het voor haar beklemmende orthodox-Joodse milieu ontvlucht en de wijde wereld gaat ontdekken. Het levert een boeiend gesprek op, omdat het gaat over levens van anderen, maar ook dat van onszelf. Waar voel jij je door beperkt en wat zou je juist willen ontdekken? En welke rol speelt geloven in het leven van de personages en je eigen leven?

Het gesprek laat zien dat er in de groep veelzijdig geloofd wordt en dat ook de plek waar dat tot haar recht komt enorm uiteenloopt. Voor de een is de zondagsviering belangrijk, terwijl de ander daar op de gangbare manier niet zoveel mee heeft. De vorm blijkt er vooral toe te doen: mag je alleen maar luisteren, of kun je zelf ook een inbreng hebben? Want het met elkaar in gesprek zijn en met elkaar vormgeven aan wat we geloven, op welke plek dan ook, wordt als waardevol gezien. Dat is precies wat we proberen te doen tijdens onze activiteiten en weekends. Zo hebben we vorig jaar een wandelgebed gedaan op zondagmorgen en delen we deze avond rond de film wat gemeenschap zijn voor ons betekent. Daar krijgen we energie van en daar nemen we iets van mee. De gemiddelde remonstrantse viering kan een rustpuntje in een verder drukke week zijn, juist ook door de bekende melodieën. Toch wordt het concept vooral gezien als te traditioneel en steeds hetzelfde. Veel Arminianen missen meer ruimte om bij te dragen.

 Het goddelijke soms
Het zijn voor mij persoonlijk de gesprekken en ervaringen die we met elkaar hebben rond de activiteiten die het zo leuk maken om met de jonge Arminianen te werken. Het is leuk en spannend om te zien waarom nu precies díe foto in een tentoonstelling iets oproept bij iemand, of waarom juist dat detail uit een bijbelverhaal iemand doet openbreken en iets van zijn of haar binnenste laat zien. En daarna maken we met elkaar een flinke wandeling, of een spetterende kanotocht.

Soms blijven de gesprekken heel ‘aards’ en soms ervaren we iets wat je het goddelijke zou kunnen noemen. Er ontstaan nieuwe inzichten, nieuwe vriendschappen en ideeën voor nieuwe activiteiten. We zoeken steeds andere wegen. Dat inspireert en stimuleert tegelijkertijd de inspiratie. Onze opzet is ‘onorthodox’ en dat lijkt ons vooral de ruimte te bieden die we nodig hebben.

Wil jij eens een activiteit bijwonen en ben je jonger dan 35 jaar, of denk je aan iemand die dat wel leuk zou kunnen vinden, kijk dan eens op onze website: www.arminius.remonstranten.nl

Jan Berkvens
Voorganger van de landelijke jongerengemeente Arminius

 

Zie ook