Niet vitaliseren zonder vuur

Niet vitaliseren zonder vuur

De Kapel in Hilversum biedt onderdak aan drie smaken vrijzinnigen, waaronder de Remonstranten. Het is altijd een vitale geloofsgemeenschap geweest. Toen de vergrijzing zorgelijke vormen ging aannemen, zijn er projecten gestart, die tot nieuw elan hebben geleid. Ds. Tom Rijken werd aangetrokken om naast ds. Peter Korver voor programmatische vernieuwing te zorgen en contacten te leggen met andere vrijzinnige en maatschappelijke organisaties. Er is nu een nieuwe groep leden actief in de leeftijd van 40-60 jaar. Voor nieuwe initiatieven voor mensen in de leeftijdscategorie daaronder werd samenwerking gezocht met Timo van Kempen. Hij is als kerkelijk werker betrokken bij het vernieuwingsinitiatief van deze gemeente.

Verbinden
‘Het uitgangspunt is dat we bestaansrecht hebben, maar dat er ook nieuwe aanwas nodig is om te vitaliseren,’ vervolgt Timo. ‘Er is een projectgroep ingesteld en de opdracht luidt om binnen een jaar een groep mensen tussen de 25 en 45 jaar bij elkaar te krijgen. Dat hoeven geen kerkelijke mensen te zijn of nieuwe leden. Er moet wel een duidelijke verbinding zijn met de Kapel.’

Bieden wat je zelf bent
In Hilversum bleek dat jongere mensen zich, als ze in de gemeente kwamen, wat onwennig voelden tussen zoveel ouderen. ‘Er zijn parallelle activiteiten nodig. Die hoeven wat mij betreft niet ‘flitsend’ of ‘helemaal anders’ te zijn. Er is hier al zoveel moois en goeds. In februari van dit jaar was er een bijeenkomst met 11 jongere mensen rond het boek van Rutger Bregman ‘De meeste mensen deugen’. Dan bied je aan wat je altijd zelf al doet, maar voor een nieuwe doelgroep. En toen kwam corona. Dat betekent dat we nu aan het schakelen zijn om deze maandelijkse bijeenkomsten online te gaan aanbieden.’

De Leven
‘Ik ben in het kader van dit project vorig jaar naar het Gracelandfestival geweest en heb contact gezocht met De Leven. Dat zijn groepen twintigers en dertigers die inspirerende activiteiten met elkaar ondernemen. Er zijn groepen in Ede en Utrecht en nu ook in Hilversum. Dit initiatief is – zoals ze het zelf zeggen – Powered by Remonstranten. Jaap Marinus, die ik ken via het remonstrants seminarie waar we beiden studeren, is een van de drijvende krachten. De groepen staan los van kerken en kerkelijke gemeenschappen. Ze bieden wel een inkijkje in de wereld van geloven. Daarom is het goed dat ze er zijn, want de drempel van de kerken is vaak hoog voor mensen die er nog geen verbinding mee hebben.’

Reflectie naast actie
‘Als er iets is wat ik iedereen wil aanraden: werk van binnenuit. Ik bedoel daarmee dat je nadenkt over wat je mensen wilt brengen. Dan blijf je authentiek en bij jezelf. Je kunt niet vitaliseren zonder vuur. Als jouw eigen vonk er niet in zit dan kan het niet iets worden. Als ik het kort formuleer dan is het voor Hilversum de ervaring van verbondenheid, het besef deel te zijn van iets dat groter is dan ik. Daar wil ik me vervolgens voor inzetten en naar handelen. Kortom, voordat je tot actie overgaat, neem ook de tijd voor inkeer en voor reflectie op de verbinding van je eigenheid met het hogere.’

Ineke Ludikhuize

Zie ook