Redactioneel: Plekken van inspiratie
Foto: Allard Willemse

Redactioneel: Plekken van inspiratie

Plekken van spiritualiteit. Dat is het thema van dit nummer. Waar vinden Remonstranten die? Het antwoord is heel verscheiden. Binnen de redactie klonk de vraag: is dit nu waar we voor staan? Is dit herkenbaar voor buitenstaanders? Het antwoord is dat het inderdaad veelzijdig is. Inspiratie is iets heel persoonlijks. Mensen worden op heel verschillende manieren aangesproken. Vinden op vele manieren iets wat hen draagt, iets wat kracht geeft of de juiste weg wijst.

De afgelopen weken hebben we dat kunnen gezien in de kerkdiensten die online worden uitgezonden via ons YouTube-kanaal. Niet alleen de vorm, van uiterst hip buiten, tot traditioneel in toga op de kansel, maar ook de inhoud verschilt nogal. De ene predikant spreekt God rechtstreeks aan en verlangt naar genade die van boven komt, naar het gedragen worden door God die ons mensen overstijgt. In andere diensten is het vooral de onderlinge verbondenheid van mensen die ter sprake komt, of de inspiratie in jezelf. In de ene dienst wordt de aandacht voor de nood van de wereld vertolkt met een bijna politieke boodschap, terwijl de andere bescheiden wijst op de verantwoordelijkheid voor de naaste, direct bij huis.

Ware vrijzinnigheid

Typerend voor ware vrijzinnigheid is dat we hier elkaar niet op beoordelen. Dat we verschillende vormen – en in dit blad dus plekken – beschouwen en daaruit halen wat ons inspireert. Dat we, met de woorden van Pinksteren, de geesten onderscheiden en onderzoeken wat, voor ons, uit God is. Heel nadrukkelijk zeg ik ‘voor ons’, want dat zou zomaar voor iedereen anders kunnen zijn.

Ook voor vrijzinnigen een uitdaging

Dat is best lastig. Wanneer je zelf ergens door geraakt bent, is het moeilijk om te begrijpen dat een ander dat misschien niet is. Dat een ander een weg kiest die je niet herkent. Het wonder van Pinksteren is dat al die mensen toen samen elkanders inspiratie zagen en het toch aanvoelden als zij spraken over wat voor ieder van hen Gods grote daden waren. Wij leven van de Geest als we Zijn verscheidenheid aankunnen.

Tjaard Barnard
hoofdredacteur, barnard@remonstrantenrotterdam.nl

 

Zie ook