Toekomsbestendige gemeenschap
Foto: Allard Willemse

Toekomsbestendige gemeenschap

Wat was úw eerste kennismaking met de Remonstranten? Zelf kom ik uit een typisch remonstrants nest. Ik ben gedoopt door ds. Laforêt, deed catechisatie bij ds. Cossee. De weg is me gewezen door mijn ouders en mijn familie.

Maar veel van ons hebben zelf hun weg naar de Remonstranten gevonden. Via vrienden, door een toevallige ontmoeting met een predikant, door een doelbewuste zoektocht naar een inspirerende omgeving. De Remonstranten hebben vanouds de deur openstaan. Dat past bij onze manier van geloven, met veel ruimte voor individuele beleving, met een ‘open mind’ voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen. De kracht van onze gemeenschap zit in de vrijwillige deelname aan wat we doen, niet in een verplichting die we onze naasten opleggen. Hoewel de wereld seculariseert, worden onze bronnen van inspiratie goed bezocht.

Nieuwe werkelijkheid
Nu zitten we midden in ontwikkelingen die we voor de maand maart niet voor mogelijk hadden gehouden. Wie had kunnen voorspellen dat één virus de hele wereld ontwricht en een nieuwe werkelijkheid forceert? Zeker nu wordt gezocht naar inspiratie en zingeving. En ook nu staat onze deur open, alleen dan via een online aanbod van landelijke diensten, van gemeentelijke initiatieven van diensten en podcasts, van artikelen in landelijke bladen, blogs en persoonlijke contacten via telefoontjes, kaartjes en videobellen.

Ik voel een sterke verbondenheid in onze gemeenschap: in de gemeenten, in de landelijke organisatie, tussen leden, bestuurders en predikanten. We hebben veel moois te bieden. En ook niet-remonstranten zien dat en genieten daarvan.

Beleidsplan
Tussen de feestelijkheden rondom het 400-jarig bestaan van de Remonstranten in 2019 werd gestart met het vormgeven van nieuw beleid. Immers, we willen er nog wel 400 jaar bij, maar dan moeten we ons wél aanpassen aan de veranderende wereld. Nieuwe richtingen worden besproken. In de zomermaanden van 2019 is er door drie werkgroepen hard gewerkt aan een advies over kleine en grote gemeenten, samenwerkingsgemeenten en de predikant in 2030. Ondertussen doen vernieuwingspredikanten ervaring op met het vormgeven van nieuwe gemeenschappen met nieuwe doelgroepen. In het landelijk bestuur, de Commissie tot de Zaken, spreken we nu, in nauwe samenwerking met curatoren en predikanten, hoe we onze predikanten tijd kunnen geven om naar buiten te treden en hoe we samen onze kijk op het geloof verder uit kunnen dragen.

Het beeld over een koers die ons als geloofsgemeenschap een duurzame toekomst biedt krijgt zo langzamerhand gestalte. Bij die koers is de externe gerichtheid een kernwaarde. Een kernwaarde die recht doet aan alle mensen die zich thuis voelen bij de Remonstranten én hen die de weg nog zoeken. We maken een plan dat ons én hun de weg helpt wijzen.

Vertraging
Dit wordt de richting van het beleidsplan 2020-2030. Het gaat ons allemaal aan. Uiteraard leggen we het aan u voor alvorens tot definitieve besluitvorming over te gaan. Omdat we op dit moment helaas geen mogelijkheid hebben om fysiek in algemene vergaderingen bij elkaar te komen zal dit naar verwachting in september zijn. In het najaar verwachten we dan een definitief plan te hebben dat in alle aspecten recht doet aan een toekomstbestendige gemeenschap.

Annemarie Gerretsen
algemeen secretaris

Zie ook