Nieuwe remonstrant: Ernest Loor

Nieuwe remonstrant: Ernest Loor

Regelmatig sluiten nieuwe remonstranten zich bij ons aan. Ernest Loor uit Apeldoorn werd in oktober 2017 landelijk vriend van de Remonstranten. Hij legt uit waarom hij deze stap toen heeft gezet.

Wie ben ik?
Mijn naam is Ernest Loor. Ik ben 45 jaar oud, getrouwd met Mariken. Samen hebben we twee kinderen; Lucas (14 jaar) en Christiaan (11 jaar). We wonen met plezier in Apeldoorn. Ik ben werkzaam als advocaat met een eigen kantoor en heb mij gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Ik vind het met name leuk om ondernemers bij te staan bij het kopen of verkopen van ondernemingen.

Wat is mijn kerkelijke of religieuze historie?
Ik ben Nederlands Hervormd opgevoed volgens het ‘klassieke’ model. Dat wil zeggen inclusief kerkbezoek, bidden voor het eten en bijbelteksten. De grootvader waarnaar ik vernoemd ben was dominee, zijn vader en mijn oom ook. Het is me dus met de paplepel ingegoten.

Hoe ben ik bij de Remonstranten terecht gekomen?
Via vrienden ben ik in aanraking gekomen met een kring genaamd TWEK (Tussen Werk En Kerk). Een paar keer per jaar komen we samen om te praten over een bepaald thema. De afgelopen jaren vonden die bijeenkomsten plaats onder de bezielende leiding van Foeke Knoppers. Met Foeke aan het roer is aansluiting bij de Remonstranten een volstrekt logische stap.

Wat trekt mij aan in het gedachtengoed van de Remonstranten?
Remonstranten claimen niet de waarheid: ze leggen de verantwoordelijkheid bij het individu en geven het individu de vrijheid om eigen keuzes te maken. Dat betekent niet automatisch dat het individu centraal staat. Integendeel, als religie bewaart ze ontzag voor het onverklaarbare en ondoorgrondelijke. Volgens mij een mooie combinatie, want het spoort je enerzijds aan om kritisch te zijn en vragen te blijven stellen om zodoende jezelf te verbeteren en anderzijds om open te staan voor andere invalshoeken en te durven handelen vanuit vertrouwen. Oftewel, respect voor het individu versus kwetsbaarheid en afhankelijkheid van omgeving en anderen.

Wat gaat ervoor zorgen dat ik bij de Remonstranten blijf?
Er wordt wel eens gezegd: ‘In de geschiedenis worden we wat we zijn’. Je bent toch een product van je opvoeding en dus zal ik altijd wel een hang houden naar religie vanuit de christelijke traditie en cultuur. Betrokkenheid bij de Remonstranten voelt voor mij vertrouwd en geeft mij ook de ruimte om zelf invulling te blijven geven aan het godsbeeld. Het is in mijn beleving non-conformistischer dan andere stromingen en dat spreekt mij aan. Geloof, vertrouwen op een ‘hogere macht’ omdat niet alles maakbaar is, helpt enorm bij het los durven laten en handelen vanuit vertrouwen. Dat maakt je als mens flexibeler en prettiger voor je medemens.  Het remonstrantse gedachtengoed helpt mij daarbij.

Zie ook

Tussen twee regenbuien door
13 mei 2020

Tussen twee regenbuien door

Wat doet een dominee nu eigenlijk de hele dag? In deze rubriek krijgt u daar een beeld van. Vandaag beschrijft geestelijk verzorger Pieter Hartevelt een werkdag in het verpleeghuis waar hij werkt… Lees verder

Mystiek, extase en gemeenschap
6 november 2019

Mystiek, extase en gemeenschap

Petra Galama is van de predikanten in de Remonstrantse Broederschap een van de personen die het meest gevoelig is voor mystiek. Zij is dan ook gepromoveerd op het thema, namelijk op de mystica Julianne van Norwich… Lees verder