Ik vertrek: Tina Geels

Ik vertrek: Tina Geels

Dienen   

Wie ben ik dat ik dienen mag? Een oudere deelnemer aan de oriëntatiecursus in de Geertekerk gaf met deze vraag zijn motivatie aan om lid te worden. Het was zogezegd zijn belijdenis. En nog steeds zet hij zich in voor Vluchtelingwerk Nederland. Die ene vraag is mij altijd bijgebleven. In deze vraag herkende ik mijn eigen drijfveer om predikant te worden. Moeder als maatschappelijk werkster altijd druk voor de diaconie in de kerk van mijn jeugd. Vader als diaconaal predikant betrokken bij projecten voor onder andere de woonwagenbewoners in eigen land. De conferenties hierover in het buitenland brachten ons gezin in Roemenië lang voor ‘Die Wende’ van 1989.

Die ene vraag bleek ook met terugwerkende kracht het frame voor mijn eigen religieuze biografie met de dans als tweede levenslijn. Ik werkte daarom liefst parttime, dat gaf ruimte voor mijn andere professie: docent dansmeditatie in binnen- en buitenland. Thuis zorgden we samen voor de opvoeding van onze beide zoons. Het was in de Utrechtse periode een weldaad dat wij, in de pastorie, naast de Vrije School woonden aan het Hiëronymusplantsoen. Want ook de antroposofie droegen wij een warm hart toe.

Na een leerperiode van een paar jaar bij de Samen op Weg in Utrecht/Overvecht, werd ik in 1985 bevestigd als predikant van de hervormde gemeente in Aduard (Gr). Via Ter Apel, begon ik samen met mijn partner, ds. Florus Kruyne, in 1990 als remonstrants predikant bij de Geertekerk (RGU). Met de spiritualiteit als speciale opdracht: van het hoofd naar het hart en weer terug.

Daarnaast raakte ik steeds meer betrokken bij de internationale vrijzinnigheid. Bij presentaties in het buitenland zette ik zoveel mogelijk de Remonstranten op de kaart in verbinding met andere oude open kerkgenootschappen zoals die van de christelijke Unitariërs in Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Wat mij bij blijft is die ene zondag in 2005. Met een bus vol waren zij uit Roemenië aangekomen: het koor uit onze Hongaars Unitarische partnergemeente. Samen met de Geerte Cantorij zongen we die zondag in een bomvolle Geertekerk. De saamhorigheid uit wederzijdse solidariteit maakte toen veel emoties los bij ons allemaal.

Vanaf 2010 werkte ik een aantal jaren bij de Vrijzinnigen in Bilthoven en zette een eigen praktijk Life Coaching op. Toch bleef de gemeente trekken. Ik diende in Vrijzinnig Delft van 2015 tot 2020. Met als toegift een interim – periode terug bij de Geertekerk tot juli 2021.

Ik ben dankbaar dat ik zoveel mensen mocht begeleiden bij hun eigen zoektocht.
Het basiswerk van de predikant in al zijn facetten paste mij als een handschoen.
Mijn emeritaat betekent meer tijd voor studie en schrijven. Meer ruimte voor kinderen en familie. Meer tijd voor het begeleiden van twee bescheiden geloofsgemeenschappen in de regio en het vervullen van de nodige gastbeurten elders. Wij blijven in Bunnik wonen, bereikbaar en beschikbaar. Naar de predikant als levenscoach met een eigen verhaal zal veel vraag zijn. Juist in deze verwarrende tijd met grote transities op alle gebieden van ons leven.

Tina Geels

Zie ook

Korte berichten
22 februari 2021

Korte berichten

Mensen Susanne van der Sluijs is per 1 januari 2021 aangesteld als ambulant predikant in de Parkstraatgemeente in Arnhem voor 0,2 fte, voor zolang de gemeente vacant is. Elly van.. Lees verder

In Memoriam Pieter Leendert Slis (1931-2023)
23 november 2023

In Memoriam Pieter Leendert Slis (1931-2023)

Op 23 augustus overleed Piet Slis op 91 jarige leeftijd. Gedurende lange tijd heeft hij zich ingezet voor de Remonstrantse Gemeente Den Haag en de landelijke Remonstranten. Zo was Piet.. Lees verder