24 oktober 2019

On earth as it is in heaven

Geschreven door Jan Berkvens
Actueel Foto Freddy Fehmarn On earth as it is in heaven

 

Verslag van een kerkvernieuwingsconferentie

On earth as it is in heaven was de titel van de jaarlijkse Heart Edge conferentie. De conferentie vond op 2 en 3 oktober plaats in Edingburgh, Schotland. Heart Edge is een netwerk van kerken die proberen rond vier kernbegrippen hun positie in en voor de samenleving te versterken. Die vier kernbegrippen draaien om gemeenschapsvorming, compassie, cultuur en commercie. De deelnemende kerken zijn heel divers, zowel wat geloofsachtergrond als omvang en locatie betreft. Sommige kerken ontwikkelen activiteiten rond twee van de kernbegrippen, anderen doen dat rond alle vier. Prachtige voorbeelden werden gepresenteerd: Een fitnesscentrum in de bovenzaal voor mindervermogenden, een caféfiliaal van een lokaal bekend koffiehuis in de kerkzaal, een kooravond van een projectkoor.

Niet alleen successen werden gedeeld, ook knelpunten, minder mooie ervaringen en oplossingen daarvoor. Het mooie van de initiatieven is dat ze in overgrote meerderheid tot stand komen met lokale betrokkenheid van allerlei organisaties die niet kerkelijk zijn, maar graag meedenken met de initiatieven die tot een sterkere lokale gemeenschap moeten leiden. De taak van de kerkgemeenschappen blijkt steeds die van drager te zijn van waarden die ook door anderen belangrijk gevonden worden. Iedereen lijkt mee te willen doen. Het is vooral een kwestie van durf. Durf om te staan voor je kernwaarden. Durf om de sprong te wagen. Durf om de buitenwereld binnen te laten. Durf om de buitenwereld in te gaan.

Over Jan Berkvens

Jan Berkvens

Jan Berkvens is remonstrants predikant in Oude Wetering en Hoorn en predikant voor jongerengemeente Arminius.

Gerelateerd