Verdraagzaamheid, een oefening die nooit af is

Foto: Tracy Hunter
29 november 2017
Geschreven door Lense Lijzen

Als je met elkaar praat over verdraagzaamheid, heeft dat niet direct iets religieus. Integendeel, zullen velen zeggen, heb je met alle gelovigen binnen je poorten juist niet gauw onverdraagzaamheid te pakken? Dat is goed mogelijk. Bij mijn recente reis naar Israël heb ik gezien hoe onverdraagzaam een uitgesproken religieuze beleving een mens kan maken. Met als hoogte- dan wel dieptepunt een muur van 9 meter hoog die je tegen de ander moet beschermen! Maar dat verdraagzaamheid daarmee een speciaal domein van de verstandige, seculiere mensheid zou zijn is natuurlijk ook niet zo. Was het maar waar! Dan zouden veel tegenstellingen tussen mensen in ons land en daarbuiten snel op te lossen moeten zijn. Des te opmerkelijker blijft het dat Remonstranten als kerk verdraagzaamheid al heel lang als uitgangspunt zien. Binnen hun eigen gelederen, maar juist ook naar buiten toe. Verdraagzaamheid – tolerantie- in de zin van het uithouden van een mening, een overtuiging waar je het zelf niet mee eens bent. Maar waar je de ander wel de vrijheid voor wilt geven.

Verdraagzaamheid, tijd en context

Vrijheid en verdraagzaamheid zijn prominent aanwezig in de geschiedenis van de Remonstranten. In deze publicatie zoomen de auteurs in op twee perioden uit die geschiedenis. Lense Lijzen op Jean le Clerc uit de 17e eeuw en Elza Kuyk op het tolerantiebegrip in recente publicaties van de Remonstranten.

bestel voor € 5.-

Remonstranten en verdraagzaamheid, historisch en actueel

Wie weet niet hoe moeilijk dat soms is? Ons leven staat er bol van en zo blijft het een oefening, die nooit af is. Maar ook een die vrucht kan dragen. Want  de ander verdragen kan letterlijk levensadem of -ruimte geven, zodat hij of zij een volwaardige plaats in de samenleving krijgt. In ‘Verdraagzaamheid, tijd en context’, het nieuwe derde deel in de Arminiusreeks, is meer te vinden over verdraagzaamheid in de remonstrantse context. Met een historische bijdrage van mijn hand over de Zwitserse predikant Jean le Clerc, die eind zeventiende eeuw asiel vond bij de remonstranten in Amsterdam. En met een actuele verkenning door Elza Kuyk over het belang van verdraagzaamheid in de remonstrantse identiteit van nu. Want de tijden veranderen en daarmee de samenleving, maar ‘anders geloven en denken’ en ‘anders zijn’ blijven zaken om voor op te komen, ook op de drempel van 2017 naar 2018.

Over Lense Lijzen

Lense Lijzen

Lense is predikant in de Geertekerk in Utrecht. Daarvoor werkte hij in Groningen en Amsterdam.

Gerelateerd

15 februari 2024

Volhouden #40dagen

De veertigdagentijd, ofwel de lijdensweken. Voor zover ik mij herinner, had die periode nauwelijks een bijzondere beteke
13 februari 2024

De veertigdagentijd als periode van omvorming

Peter Korver beleeft de veertigdagentijd heel bewust als periode van omvorming. Hij geeft suggesties hoe wij dat ook kun
10 januari 2024

Een kaars in Gaza

Het nieuws van de afgelopen maanden kan ons overspoelen. De beelden uit Gaza grijpen je naar de keel. Het verlies aan le