9 november 2018

Remonstranten ga internationaal. We hebben jullie nodig

Geschreven door Johan Goud

Op 28 oktober sprak Christian Modehn in de remonstrantse kerk te Den Haag. Hij is in 1948 in Berlijn geboren en heeft – na zijn studie katholieke theologie en filosofie –  vanaf 1974 steeds als free lance – journalist gewerkt, voor de openbare omroep en voor het oecumenische tijdschrift Publik Forum. Van 2010 af is hij lid van de Remonstranten.

Zijn korte lezing in Den Haag ging over het kerkelijk leven in Berlijn, het gebrek aan trefpunten voor spirituele uitwisseling op de basis van gelijkwaardigheid, zijn eigen ‘godsdienstfilosofische salon’ in Berlijn en het door hem beheerde remonstrantse internetforum. Heel interessant was het laatste dat hij zei. Hij stelde een vraag aan de Nederlandse remonstranten en deed een voorstel:

De vraag

‘Willen de Remonstranten een puur Nederlandse kerk blijven of willen ze, op zijn minst in enkele steden, internationaal present zijn? En ook daar de mogelijkheid bieden voor een ondogmatische, vrijzinnige manier van geloven? Bedenk wel: wereldwijd wordt de situatie van kerken en religies steeds meer door een dogmatische en ook fundamentalistische geest beheerst. We hebben een sterke, liberaal-theologische, vrijzinnige kerk nodig, als toevluchtsoord voor tegelijkertijd spirituele en kritische mensen. Ik denk dat een kerk als de remonstrantse steeds belangrijker wordt.’

Het voorstel

‘Volgend jaar in 2019 vieren de Remonstranten een groot jubileum. Wat dan duidelijk kan worden, is dat zij – eens zelf vervolgden, verdrevenen en vluchtelingen – zich krachtig voor de mensenrechten inzetten, ook in de politieke openbaarheid, ook tegen racisme en extreemrechts in.

Misschien zou dat kunnen door een officiële remonstrantse principeverklaring over de mensenrechten. Dat zou in de oecumene iets nieuws zijn: een kerk, die de mensenrechten als deel van haar leer en leven in zich opneemt. De theoloog Wilhelm Gräb van de Humboldt-Universität heeft deze gedachte in een interview uitgediept: mensenrechten deel te laten uitmaken van de geloofsbelijdenis. In verband daarmee zou het interessant zijn, als ook vluchtelingen en allochtonen, vriend en lid van de remonstranten zouden worden. Is dat een droom? Remonstranten worden in dat geval multicultureel, misschien zelfs multireligieus. Dat zou iets interessants zijn! Het zou in 2019, het grote jaar van gedenken en denken, kunnen starten.’

Over Johan Goud

Johan Goud

Johan Goud is emeritus predikant. Hij werkte in de remonstrantse gemeente Eindhoven en Den Haag. Daarnaast was hij hoogleraar Religie en zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit Utrecht. Vanaf begin 2017 is hij post-emeritair aangesteld als 'godsdienstfilosoof' bij de remonstranten Den Haag (een aanstelling die mogelijk werd door een erfenis van gemeenteleden).

Gerelateerd