Ds. Kirsten Slettenaar

Kirsten Slettenaar is predikant in de Remonstrantse Gemeente Twente

Contact
Ik ben te bereiken via mijn websites, via xbirds@wxs.nl of via 06-3737 4508.

Wie ben ik?
Geboren in het mooie Twente groeide ik op in een Nederlands hervormd gezin. Mijn ouders waren niet vrijzinnig maar wel ruimdenkend. Zo herinner ik me dat ik op mijn 16e een keer met tranen in mijn ogen van woede voor mijn ouders stond: “Die dominee zegt dat ik slecht ben en dat is gewoon niet zo!” Mijn ouders reageerden heel ontspannen en gaven me de ruimte om mijn eigen weg te zoeken.
Na gymnasium B ging ik theologie studeren in Utrecht, waarbij ik in het eerste jaar mijn deficiëntie voor Latijn wegwerkte. Bij het vrijzinnige dispuut Koinoonia voelde ik me zeer op mijn plek. Mijn hoofdvak werd Pastorale Psychologie, en één van mijn bijvakken was kerkmuziek (aan het conservatorium).

Ik was niet van plan dominee te worden (wat het dan wel moest worden, wist ik nog niet), totdat ik stage liep in een gemeente. Mijn begeleidster zei: “als mensen ergens mee zitten, is dat meestal omdat het moeilijk is om helder te krijgen wat er precies speelt. Ik probeer hen te helpen om woorden te geven aan wat er aan de hand is. Als dat lukt, kunnen ze zelf de antwoorden wel zoeken, dat kan ik niet voor hen doen.” Zo wilde ik ook wel dominee zijn.

Ik werd vervolgens predikant in Zoelen (dorpje bij Tiel) en na zes jaar ging ik naar de vrijzinnige wijkgemeente Het Open Pastoraat in Gorinchem. Bijna dertien jaar heb ik daar met veel plezier gewerkt, tot het tijd werd voor een nieuwe uitdaging. En dat werd de remonstrantse gemeente Twente.

Wat is voor jou van belang in het geloof?
Het elke dag weer proberen af te stemmen op de kracht van liefde, leven en licht. De vrijheid om daarin je eigen weg te zoeken, je eigen woorden te vinden. En de ruimte om je te laten verwonderen en verrijken door bijbelverhalen en verhalen van mensen om je heen.

Wat trekt je nu juist bij de Remonstranten?
Dat die vrijheid en ruimte vanzelfsprekend is. Je hoeft aan niemand uit te leggen dat je die vrijheid belangrijk vindt, omdat die in het DNA van de Remonstranten zit.

Waar ligt je speciale expertise op het terrein van geloof en theologie? En/of misschien op andere terreinen? Hobby’s?

  1. Pastoraat en kerkdiensten/liturgie, daar ligt mijn kracht en daar heb ik me het meest in geschoold.
  2. Daarnaast vind ik het fijn om mensen te verbinden door muziek: verschillende koren heb ik gedirigeerd en vijf gemeentemusicals uitgevoerd.
  3. Bestuurlijk: ik was nauw betrokken bij het ontwikkelen van de remonstrantse beleidsvisie 2020-2030 en ben nu lid van de CoZa, het landelijk bestuur van de Remonstranten
  4. Als vernieuwingspredikant heb ik ‘Blad voor je Mond’ ontwikkeld: een nieuw concept tijdschrift dat uitnodigt tot mooie gesprekken.
  5. Samen met Wouter Voshol heb ik organisatie- en adviesbureau Kerk&Raad, waarmee we kerkenraden op een speelse manier begeleiden in bestuur en beleid.
  6. In maart 2023 verschijnt mijn boek ‘Zin in Zijn: bijbel, lichaam en ziel als kompas in de zoektocht naar zingeving’.

Eigen website?
www.twente.remonstranten.nl – website van mijn gemeente
www.bladvoorjemond.nl –website voor het tijdschrift, met blogs, vlogs, ondersteunend materiaal, enz.
www.kerkraad.nl – meer info over mijn bedrijf Kerk&Raad

Twente

Woltersweg 11
7552 DA, Hengelo

074 291 82 49

Ds. Kirsten Slettenaar

Artikelen van Ds. Kirsten Slettenaar

21 december 2023

Waar leidt jouw verlangen je naartoe? #advent

In onze cultuur gaat alles sneller en kan daardoor makkelijk afglijden naar oppervlakkigheid. Waar vinden we nog de die
9 april 2023

De steen is weggerold

Met Pasen is de steen voor het graf van Jezus weggerold. Vertaald naar ons eigen leven denk ik aan wat in onszelf gestol
25 januari 2022

Ik ben die ik ben. Over haptonomie en christendom.

Afgelopen zomer heb ik mij drie maanden verdiept in het onderzoeken van raakvlakken tussen haptonomie en christendom. Ui
2 april 2021

Tot leven komen #veertigdagentijd

Door elkaars namen te noemen komen we tot leven. Eva ervaart dat en Maria die in de graftuin door de opgestane Jezus wor
26 maart 2020

Een weg waar jij hem niet verwacht #Pasen

Nog niet zo lang geleden heeft de Albert Heijn in mijn woonplaats een flinke opknapbeurt gekregen. Hij is groter geworde
31 oktober 2018

Een dierbare verliezen is als verhuizen: je omgeving verandert en zal nooit meer hetzelfde zijn

Een dierbare verliezen, iemand die je heel na staat, op een bepaalde manier heeft het wel wat weg van verhuizen. In beid
21 juli 2017

Gods wil versus wilskracht: laat het maar gewoon stromen

Jacobus Arminius was een roepende in de woestijn toen hij inging tegen de heersende opvatting dat alles in het leven de