Ds. Koen Holtzapffel

Koen Holtzapffel is predikant in de Remonstrantse Gemeente Rotterdam.

Contact
Ik ben bereikbaar via holtzapffel@remonstrantenrotterdam.nl en via 010-4186913 of 06-43900302

Achtergrond
Ik ben remonstrant van huis uit, opgegroeid in Haarlem. Mijn ouders kozen bewust voor de remonstrantse geloofswijze. Ik heb een aantal Lutherse predikanten in het voorgeslacht. Grappig om af en toe de naam Holtzapffel tegen te komen op een predikantsbord in een Luthers kerkje, bijvoorbeeld in Woerden. Ik studeerde theologie in Leiden met als afstudeerrichting godsdienstsociologie.  Daarna was ik een aantal jaren werkzaam als beleidsmedewerker/chef de bureau bij de Haagse Hervormde gemeente. In combinatie met een klein remonstrants predikantschap in Oude Wetering in het Groene Hart.  

Rotterdam
Vanaf 2001 ben ik predikant in de grote-stads-gemeente van Rotterdam. Ik woon er ook. In het centraal gelegen Rotterdamse kerkgebouw (tegenover museum Boijmans) is van alles gaande. Naast kerkdiensten en gesprekskringen vinden er ook filmcafé’s en meditatie-achtige activiteiten plaats. De stichting Arminius verzorgt debatten en culturele evenementen. Veel Rotterdammers kennen de kerk als een plek van bezinning, ontmoeting en culturele uitwisseling. Ik voel me op zo’n plek prima thuis. Hoe kun je spannende verbindingen leggen tussen christelijke traditie en hedendaags levensgevoel? Hoe kun je als gemeente van betekenis zijn voor mensen die van orthodoxere huize komen en op zoek zijn naar een vrij en verdraagzaam geloof? Hoe kun je van betekenis zijn voor zinzoekers die niet vertrouwd zijn met het geloof, maar wel het gevoel hebben dat het stellen van ‘trage’ vragen en het ervaren van stilte ook voor hen belangrijk is. In een vaak jachtig én kwetsbaar bestaan.

Geloven op remonstrantse wijze
Geloven betekent voor mij in gesprek zijn met de christelijke traditie, met de verhalen, de rituelen, de symbolen. Daaraan inspiratie ontlenen. In gesprek zijn betekent voor mij ook dat je andere levensbeschouwingen in die dialoog betrekt. Filosofie, cultuuruitingen, maatschappelijke vraagstukken. Natuurlijk mag je in dat gesprek je eigen antwoorden formuleren, je eigen spirituele weg gaan. Maar het aardige van een open, laagdrempelige gemeenschap is dat je wat je vindt ook weer deelt met anderen. Geloven doe je óók samen, met hoofd én hart. Ik geloof dat bij de Remonstranten alle ruimte bestaat om op die wijze geloof, jezelf en de wereld om je heen op elkaar te betrekken. In vrijheid en verdraagzaamheid. Als geen ander vertegenwoordigen de Remonstranten reeds veel eeuwen een ‘erasmiaanse geest’. Steeds hebben zij zich door Erasmus laten inspireren. Steeds hebben zij bijbels geloof en humanisme met elkaar verbonden, bruggen gebouwd tussen kerk en samenleving. Hebben ze tolerantie beoefend in turbulente tijden.

Expertise en hobby’s
Ik probeer in de boeken die ik schrijf en (mee)redigeer steeds een verbinding te leggen tussen christelijke traditie en actualiteit. Of het nu gaat om bijbelse helden (Mijn held en ik), parabels (Geef mij die dwaze meisjes maar), toekomstverwachtingen (Alleen de hond leeft in het hier en nu) of de vraag naar God (Goddeeltje over God). De bijbelse verhalen zijn en blijven voor onze tijd een bron van inspiratie. Een bron die zich prima laat verbinden met cultuuruitingen, met vragen op het gebied van ethiek en onze persoonlijke zoektocht naar zin en betekenis.    

Op dit moment ben ik druk met Erasmus in de weer. Wie remonstrants predikant is en in Rotterdam woont kan om hem niet heen!

In mijn vrije tijd ben ik voorzitter van de Banningvereniging, op het grensvlak van levensovertuiging, waarden/normen en politiek. Ter ontspanning speel ik dwarsfluit én voetbal, al sinds mijn jeugd op de positie van linksback.

Rotterdam

Museumpark 3
3015 CB, Rotterdam

010 436 05 43

Ds. Koen Holtzapffel

Artikelen van Ds. Koen Holtzapffel

13 maart 2024

Waar geef jij je aandacht aan? #40dagen

Nadenken over de vraag: waar richt ik mijn aandacht op in het leven, wat zou dat koninkrijk voor mij, voor ons kunnen be
10 oktober 2023

Erasmus is onze voorvader! Over remonstranten als humanistische christenen

‘Erasmus is onze voorvader’. Dat stelde de bekende remonstrantse theoloog K.H. Roessingh (1886-1925) in een artikel
2 oktober 2023

Erasmus, Hugo de Groot en het kritisch bijbelonderzoek

Elk Rotterdams kind dat voor het bekende Erasmusbeeld staat krijgt te horen dat op de twaalfde klokslag van het twaalfde
14 september 2023

Remonstrants dichter Jacob Westerbaen in de ban van Erasmus

Aan de rand van Den Haag ligt het landgoed Ockenburgh. Eind juni werd er nog stevig onderhandeld over een landbouwakkoor
6 april 2023

Alsof koning Willem Alexander zelf het eten op komt dienen #Witte Donderdag

Paus Franciscus wast en kust op Witte Donderdag de voeten van gedetineerden. Het ritueel gaat rechtstreeks terug op op h
2 februari 2023

Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt

De SIRE campagne 'Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt' is remonstranten uit het hart gegrepen, schrijft Ko
20 oktober 2020

Herfsthelden

Natuurlijk ben ik extra gefocussed op het woord held vanwege mijn medewerking aan het boek Mijn held en ik. Maar ik kan
8 mei 2020

De mens als gewoontedier

Is een ritueel sleur? Nee juist niet, een rite maakt dat de ene dag verschilt van alle andere dagen. Over de mens als ge
20 februari 2020

Superman is er niks bij!

Het thema van de komende Boekenweek luidt: ‘Rebellen en dwarsdenkers’. Mooi thema, zouden helden daar ook onder vall
25 december 2019

De psychiaters en het kerstkind

Drie Wijzen uit het Zuiden, Damiaan Denys, Paul Verhaeghe en Dirk De Wachter, verkondigen in NRC op 14 december j.l. een
29 april 2019

Verantwoordelijkheid: kerken moeten vooral ontmoeting faciliteren, daar zijn ze goed in

Wie is verantwoordelijk voor de CO 2-reductie, wie voor wat er misging met de vreugdevuren op oudejaarsnacht in Scheveni
22 december 2018

Er wordt minder gevonden, maar even hard gezocht

Is er leven op Pluto? Kun je dansen op de maan? Is er een plaats tussen de sterren waar ik heen kan gaan? Die hartenkree