Ds. Lense Lijzen

Lense Lijzen is predikant in de Remonstrantse Gemeente Utrecht (Geertekerk)

Contactgegevens:
Werkdagen: dinsdag t/m vrijdag
E: lensejlijzen@gmail.com
T: 06 40070518 (voor contact graag mailen of voicemail inspreken)

Sinds 1 september 2021 ben ik als predikant werkzaam in de Geertekerk in Utrecht waar de remonstranten uit het midden van het land hun thuis hebben. Stamgasten, gasten en zoekers vinden daar een plek voor zingeving, cursussen, verdiepend gesprek, vragen, stilte, muziek en natuurlijk het vieren van het leven. Aan deze inspirerende dynamiek, temidden van een uitnodigende gemeenschap van mensen, hoop ik een steentje bij te dragen.

Samen optrekken

Ik geloof dat er een grote kracht uitgaat van een gemeenschap van mensen, die in hun dagelijks leven de meest verschillende dingen doen maar elkaar op geregelde momenten opzoeken. Niet met de rug naar elkaar toe maar open voor en nieuwsgierig naar elkaar en naar de samenleving. Met een speciale plek voor de bijbelse traditie, niet star maar verbonden met wie anders denken en geloven.

Blik terug

Na een voltooide studie geschiedenis ben ik op mijn 27e begonnen met theologie aan het Remonstrants Seminarie en vanaf 1996 al weer jaren predikant, eerst in Amsterdam en daarna in Groningen. Ik houd van de ‘eigen’ kerk maar vind verbinding met onze kerkelijke en sociale omgeving ook zeer belangrijk en inspirerend. Die blik vind ik ook in de Geertekerk.

Blik vooruit

In het spoor van de Britse rabbijn Jonathan Sacks geloof ik in de kracht van verbinding voor onze wereld van miljoenen losse puzzelstukjes. Daaraan kunnen we in het Utrechtse gewoon verder bouwen én steeds nieuwe paden verkennen, met de talenten die ieder in huis heeft.

Wie ik ben

Naast mijn werk als predikant ben ik ook echtgenoot en vader van drie kinderen, jonge twintigers die het nest verlaten hebben. In mijn vrije tijd zing ik de hele dag (maar heb klassieke zangles), bestudeer een Zwitserse remonstrant van 300 jaar geleden, lees veel en heb een grote liefde voor Art Nouveau. Ik houd van mooie teksten, muziek en liederen en ik ga graag naar de film.

Utrecht

Geertekerk
Geertekerkhof 23
3511 XC, Utrecht

030 234 01 98

Ds. Lense Lijzen

Artikelen van Ds. Lense Lijzen

30 november 2022

Grenzeloze hoop #advent

Hoop en verlangen hebben hier iets onontkoombaars, maar je kunt ook zeggen dat ze een wezenlijk deel zijn van ons mensel
12 augustus 2021

Ongrijpbaar aanwezig #Luisteren naar God

Het is zomer 1991. Per openbaar vervoer, behangen met twee rugzakken, maken we een trektocht door Oostenrijk. Na Karinth
25 februari 2021

Kun jij een lege plek zijn voor iemand anders? #veertigdagentijd

Kun jij een lege plek zijn om te blijven voor iemand anders, vraagt predikant Lense Lijzen zich af? Een moderne invullin
19 december 2020

Zonder Jozef komt hij niet #bijbelsehelden

Zonder Jozef komt hij niet. Lense Lijzen heeft altijd al een fascinatie gehad voor die man op de achtergrond... Lees ver
2 maart 2020

Wegen van leven; soms is vergeven bovenmenselijk

Het is een gevleugelde uitspraak van Mozes, Kies dan het leven. In een Joods-Nederlandse vertaling van zo’n 50 jaar ge
6 juni 2019

Gods geest kon niet sterker aanwezig zijn

Tijdens de reis van onze Groningse gemeente naar Israël, vorig jaar april, werd donderdag de twaalfde een heel bijzonde
21 juni 2018

Het homohuwelijk is volgens het evangelie van Jezus

In mijn eerste gemeente, in Amsterdam, bezocht ik ruim 20 jaar geleden een lid dat de 90 al gepasseerd was. Maar bij haa
19 maart 2018

Je kunt je niet verschuilen achter een almachtige God #veertigdagentijd

De veertigdagen- of vastentijd is van oudsher een periode van inkeer en onthouding, van gezamenlijke bezinning en persoo
29 november 2017

Verdraagzaamheid, een oefening die nooit af is

Verdraagzaamheid heeft oude, remonstrantse papieren. Maar wat betekent het in de praktijk? In het kader van de Arminiusr
17 juli 2017

Een vrouw op de kansel van Luther

Het was een gedenkwaardig ogenblik toen op 7 juli de Libanese predikante Najla Kassab in Leipzig tot voorzitter van de W
27 oktober 2016

Preek van de week: ruimte voor je mening, met humor en satire!

Paulus windt er geen doekjes om! Wanneer hij de Galaten schrijft, volgelingen van Jezus in het midden van het huidige Tu